1 Aandachtsveld:

2 Selectie verfijnen:

Geavanceerd zoeken »

3 Regio:

Vefijn selectie 1 dienst gevonden
pagina 1 van 1
Veteranen Platform Belangenbehartiging voor veteranen en dienstslachtoffers »
pagina 1 van 1
Vefijn selectie
Toon resultaten Vefijn selectie
dienst 1 van 1

De organisatie


Klik hier voor de organisatie- en contactgegevens van:
Veteranen Platform
Aangeboden dienst of activiteit:

Belangenbehartiging voor veteranen en dienstslachtoffers


Doel:

Erkenning, waardering en nazorg voor veteranen en dienstslachtoffers.


Werkwijze:

Het Veteranen Platform is een overkoepelend samenwerkingsverband van meer dan 40 Nederlandse veteranenorganisaties (stichtingen, verenigingen of andersoortige verbanden of organisatievormen). Doel van het VP is hun belangen en die van de bij hen aangesloten leden te behartigen.

Het Veteranen Platform staat ervoor dat veteranen de erkenning enwaardering moeten krijgen die hen toekomt en verder dat voor hen een kwalitatief goede nazorg beschikbaar is. Daarvoor is het Veteranen Platform ook het aanspreekpunt voor de overheid en de samenleving inzake veteranenzaken. Zo'n samenwerkingsverband is een factor van betekenis. Daar wordt rekening mee gehouden en daar wordt naar geluisterd. Overleg met het Ministerie van Defensie en de volksvertegenwoordiging vindt regelmatig plaats. Dat overleg heeft resultaat.

De aandachtsgebieden van het VP zijn: de veteraan en zijn directe werk- en leefomgeving; de veteraan en de verantwoordelijkheden van de Ministeries van Defensie en VWS; de veteraan en de (rest van de) overheid en de politiek, en de veteraan en de Nederlandse samenleving.Categorieën waar deze dienst is vermeld
Gegevens ingevoerd: 31-1-2013 11:54:22
Laatste wijziging: 23-6-2015 14:12:37


Doelgroep


- Voor iedereen

Speciaal gericht op:
De volgende doelgroep (of -en):
- veteranenDeel deze informatie via: