Indien uw organisatie al is opgenomen in de Digitale-Sociale-Kaart.nl kunt u dit formulier gebruiken om gegevens voor activiteiten, diensten, cursussen, trainingen en andere programma's aan te melden.

Alle diensten en activiteiten in het kader van Zorg, Welzijn, Wonen, Sociale Activering, Inkomen, Opleiding en ReÔntegratie (in brede zin) in het kader van de WWB en de WMO, kunnen worden opgenomen in deze Digitale-Sociale-Kaart.nl.Meldingen en verzoek tot wijzigingen worden steeds zo snel mogelijk in het bestand opgenomen.

Vragen met " * verplicht" moeten worden ingevuld.
 
Organisatiegegevens:
 
* verplicht
* verplicht
Als de werkzaamheden op een vast adres worden uitgevoerd, vergeet dan niet om Naam, Adres, Plaats en telefoonnummer te vermelden.1. Naam of omschrijving van de dienst, activiteit of programma:
Graag kort en krachtig in algemeen begrijpbare termen Dit is de naam waarmee de dienst, activiteit of programma in de Digitale-SocialeKaart.nl wordt opgenomen. Gebruik a.u.b. voor het publiek herkenbare benamingen
2. Doel van het programma:
Graag kort en krachtig in algemeen begrijpbare termen.
3. Korte toelichting op het programma of de manier van werken:
Graag kort en krachtig in algemeen begrijpbare termen.
4. Wie is de contactpersoon voor dit programma? (dit is niet verplicht)
naam:
telefoonnummer:
e-mail:
Als de werkzaamheden op een vast adres worden uitgevoerd, vergeet dan niet om Naam, Adres, Plaats en telefoonnummer te vermelden.
6. Voor wie is dit programma bedoeld?
Geslacht:
vrouwen   mannen
autochtone mensen   allochtone mensen
Leeftijd:
van jaar / tot jaar7. Is het programma speciaal gericht op een of meer onderstaande doelgroepen?
Het programma is voor (bijna) iedereen
Het programma is speciaal voor de volgende doelgroep(-en) (kies er maximaal 3)
kinderen
jongeren
volwassenen
ouderen
herintredende vrouwen
langdurig werkzoekenden
vroegtijdige schoolverlaters
allochtonen, nieuwkomers, oudkomers en vluchtelingen
arbeidsgehandicapten
mensen met een lichamelijke beperking
mensen met een verstandelijke beperking
slachtoffers van geweld
mensen met psychosociale problemen
verslaafden
dak- en thuislozen
"justitieklanten"A1. Is het een dienst gericht op dagbesteding en activering?
ja ;   nee
te weten:A2. Is het een activiteit in het kader hobby of vrijetijdsbesteding?
ja ;   nee
te weten:


A3. Is het programma gericht op hulp, informatie, advies of dienstverlening?
ja ;   nee
te weten:


A4. Is het programma gericht op onderzoek of advies m.b.t. persoonlijke functioneren?
ja ;   nee
te weten:


A5. Is het programma gericht op persoonlijke ontplooiing?
ja ;   nee
te weten:


A6. Is dit programma een opleiding voor beroep of werk?
Deze vraag alleen met ja beantwoorden wanneer uw organisatie zelf de opleiding uitvoert.
ja ;   nee
te weten:


A7. Is dit programma gericht op oriŽntatie op of begeleiding naar werk?
Deze vraag alleen me "ja" beantwoorden als hier specifiek aandacht aan besteed wordt.
ja ;   nee
te weten:


A8. Kent dit programma een vorm van intensieve persoonlijke begeleiding?
ja ;   nee
te weten:


B1. Is een minimale of maximale werkloosheidsduur een criterium om deel te mogen nemen?
ja ;   nee
te weten:


B2. Moeten deelnemers een minimale taalvaardigheid hebben m.b.t. spreken, lezen en/of schrijven?
ja ;   nee
te weten:


B3. Is een bepaald opleidingsniveau gewenst?
ja ;   nee
te weten:


B4. Is een bepaalde mate van motivatie vereist of gewenst?
ja ;   nee
te weten:


B5. Is deelname voor mensen met een bepaalde beperking een probleem of niet mogelijk?
ja ;   nee
te weten:Bovenstaande gegevens zullen - na beoordeling door de beheerder van de Digitale-Sociale-Kaart.nl in het bestand worden opgenomen. De gegevens zullen dan voor iedereen via internet toegankelijk zijn. U bent zelf verantwoordelijk voor controle van deze gegevens. Indien u fouten of onvolkomenheden tegenkomt die u aangepast wilt hebben, moet u per e-mail contact opnemen met de beheerder van deze Digitale-Sociale-Kaart.nl. Het is ook mogelijk om bij de betreffende activiteit of dienst een melding te versturen met de knop (fout-)melding.

Indien u nog een of meer andere diensten, programma's, activiteiten, cursussen of projecten wilt aanmelden, vul dan het activiteitenformulier in.

Sluit dit venster zonder het formulier te verzenden