1 Aandachtsveld:

2 Selectie verfijnen:

Geavanceerd zoeken »

3 Regio:

Vefijn selectie 4744 diensten gevonden
pagina 1 van 317
Volgende pagina
VPNgids.nl Veilig internet » Veilig internet voor kind en jeugd » IkWilVrijwilligerswerkDoen.nl - Digitale Vrijwilligers Vacaturebank Landelijke vacaturebank voor vrijwilligerswerk » Gemeente Eindhoven - Dienst Werk, Zorg en Inkomen Arbeidspool » Begeleidingsvoucher » Bijstand aan startende ondernemer » Bijstand voor zelfstandigen » Bijstandsuitkering » Inburgering » Inkomensloket » Inkomstenvrijlating » Integrale zorgdiagnose (DIA) » Mobiliteitscentrum Regio Eindhoven » Opstapbaan » Participatiebaan »
pagina 1 van 317
Volgende pagina
Vefijn selectie
Toon resultaten Vefijn selectie
Vorige pagina
dienst 12 van 4744
Volgende pagina

De organisatie


Klik hier voor de organisatie- en contactgegevens van:
Gemeente Eindhoven - Dienst Werk, Zorg en Inkomen
Aangeboden dienst of activiteit:

Integrale zorgdiagnose (DIA)


Doel:

Ondanks re-integratie-inspanningen is er een groep cliŽnten die niet uitstromen uit de bijstand. Deze cliŽnten ondervinden vaak dusdanige belemmeringen dat deelname aan een regulier re-integratietraject mislukt. Vaak is niet voldoende duidelijk welke belemmeringen er zijn en hoe die vertaald kunnen worden naar de inhoud van een activeringstraject. Deze cliŽnten kregen in het verleden vaak een rusttraject. Om te voorkomen dat deze cliŽnten buiten de boot vallen moet, voordat er sprake kan zijn van activering of re-integratie, iets aan de belemmeringen worden gedaan.


Werkwijze:

De doelgroep voor een zorgtraject bestaat uit cliŽnten met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. De volgende criteria worden gehanteerd:

∑ CliŽnt heeft een grote afstand tot de arbeidsmarkt

∑ Er is sprake van een combinatie van problemen op de volgende gebieden:

* Tijdsbesteding, gezondheid (lichamelijk en psychisch), leefsituatie en sociale relaties, financiŽn, verslaving en justitieel verleden/heden of

* Het probleem is niet eenduidig te benoemen: er is sprak van een aaneenschakeling van problemen.

Kenmerken kunnen bijvoorbeeld zijn:

* ∑ Hulpverlening in het verleden of nu heeft niet het beoogde effect.

* Personen zijn instabiel en dreigen weg te zakken.

Een hulpvraag van de cliŽnt is niet noodzakelijk.

De cliŽnt is verplicht mee te werken aan de diagnose. Daarnaast is de cliŽnt verplicht mee te werken aan de uitvoering van het opgestelde zorgplan. Indien de cliŽnt is vrijgesteld van de arbeidsverplichtingen dan kan deze vrijstelling op elk moment worden herzien.CategorieŽn waar deze dienst is vermeld
Gegevens ingevoerd: 28-9-2009 10:43:30


Doelgroep


- Voor iedereen - van 16 tot 65 jaar


Speciaal gericht op:
De volgende doelgroep (of -en):
- langdurig werkzoekenden
- dak- en thuislozen
- bijstandsgerechtigdenDeel deze informatie via: