1 Aandachtsveld:

2 Selectie verfijnen:

Geavanceerd zoeken »

3 Regio:

Vefijn selectie 4744 diensten gevonden
pagina 1 van 317
Volgende pagina
VPNgids.nl Veilig internet » Veilig internet voor kind en jeugd » IkWilVrijwilligerswerkDoen.nl - Digitale Vrijwilligers Vacaturebank Landelijke vacaturebank voor vrijwilligerswerk » Gemeente Eindhoven - Dienst Werk, Zorg en Inkomen Arbeidspool » Begeleidingsvoucher » Bijstand aan startende ondernemer » Bijstand voor zelfstandigen » Bijstandsuitkering » Inburgering » Inkomensloket » Inkomstenvrijlating » Integrale zorgdiagnose (DIA) » Mobiliteitscentrum Regio Eindhoven » Opstapbaan » Participatiebaan »
pagina 1 van 317
Volgende pagina
Vefijn selectie
Toon resultaten Vefijn selectie
Vorige pagina
dienst 9 van 4744
Volgende pagina

De organisatie


Klik hier voor de organisatie- en contactgegevens van:
Gemeente Eindhoven - Dienst Werk, Zorg en Inkomen
Aangeboden dienst of activiteit:

Inburgering


Doel:

Bureau Inburgering van de gemeente Eindhoven zorgt ervoor dat allochtonen, met of zonder inburgeringsverplichting, kunnen inburgeren in de Nederlandse samenleving.


Werkwijze:

Wat doet Bureau Inburgering?

* Informeren over de Wet inburgering, die sinds 1 januari 2007 van kracht is.

* Screenen of u in aanmerking komt voor een inburgeringstraject via de gemeente.

* Samen met diverse onderwijsinstellingen uitgebreide inburgeringstrajecten verzorgen.

* Vrijstellen: indien u helemaal of gedeeltelijk heeft voldaan aan de inburgeringsplicht.

* Ontheffen: indien u volgens het advies van de GGD niet in staat bent om in te burgeren.

Werkwijze:

- U meldt zich aan bij de balie van Bureau Inburgering in het Stadskantoor.

• Indien u in aanmerking komt voor een inburgeringstraject, krijgt u een contactpersoon van Bureau Inburgering toegewezen die een vervolggesprek met u voert.

- U maakt een toets om uw startniveau te bepalen.

- Daarna besluit Bureau Inburgering of u in aanmerking komt voor een inburgeringstraject.

- Indien u in aanmerking komt, ondertekent u een contract met de gemeente en kunt u naar school.

Extra info:

Een inburgeringstraject bestaat uit verschillende onderdelen, zoals Nederlandse taallessen (tot maximaal niveau A2), het vak Kennis van de Nederlandse Samenleving (KNS) en het voorbereiden en maken van een portfolio (CPS). Naast het volgen van reguliere inburgeringsprogramma’s kan men bij Bureau Inburgering ook deelnemen aan het Taalcoach-project. Deze dient ter ondersteuning van een inburgeringstraject. Op deze manier wordt u voorbereid op het landelijk inburgeringsexamen.

Men kan terecht:

Op werkdagen kunt u zich melden aan de balie Inburgering op het Stadskantoor tussen 8.30u en 17.00u (op maandag tot 19.00u).

Aanmelden voor deelname:

Aanmelding vindt altijd plaats bij de balie van Bureau Inburgering op het Stadskantoor. Wij kunnen uw aanmelding alleen in behandeling nemen als u de volgende gegevens mee neemt:

* Geldig legitimatiebewijs,

* IND-beschikking (toekenning eerste verblijfsdocument)

* Eventueel de uitslag van het basisexamen inburgering

* Eventueel diploma’s en/of certificaten die in Nederland zijn behaald,

* Eventueel arbeidscontract,

* Eventueel gegevens van de uitkeringsinstantie.Categorieën waar deze dienst is vermeld
Gegevens ingevoerd: 28-9-2009 11:18:57
Laatste wijziging: 18-3-2010 15:08:16


Doelgroep


- Allochtone iedereen - van 18 tot 65 jaar


Speciaal gericht op:
De volgende doelgroep (of -en):
- allochtonen, nieuwkomers en vluchtelingenDeel deze informatie via: