Home
Zoom:

Nuldelijnsondersteuning

Doel:

Belangenbehartiging, informatieverstrekking, saamhorigheidsactiviteiten, re├╝nies, sociale activiteiten, herdenken en ondersteuning bij de verwerking of hantering van psychosociale en psychische klachten na een ingrijpende gebeurtenis of de gevolgen daarvan.

Alsmede ondersteuning bij eventuele maatschappelijke, sociale of juridische problemen.

Zekerstellen dat de belangen van de veteraan worden behartigd en de veteraan de verdiende erkenning en waardering krijgt. Het bevorderen van onderlinge contacten door het organiseren van bijeenkomsten. Het ondersteunen van de veteraan en zijn relatie door een daarvoor opgeleide collega veteraan (nuldelijnshelper).

 


Werkwijze:

De aangestelde sociaal commissarissen werken vanuit een strakke discipline die wordt aangestuurd door

Vz sociale commissie.Er wordt gewerkt vanuit een ondersteuning gericht op hulp in de meest ruime zin van het woord w.o. ook nazorg.

De zorg wordt verleent door opgeleide/getrainde sociaal commissarissen, maar gelet op de leeftijden ook door niet-opgeleide sociaal commissarissen, maar met een jarenlange veterenanhulp-ervaring.

Door het organiseren van een systeem van nuldelijnshelpers aandacht geven aan de erkenning, waardering en zorg voor veteranen en hun relatie.

Informatie en advies over alles wat met veteranen te maken heeft en het geven van ondersteuning bij psychosociale en psychische klachten na een ingrijpende gebeurtenis.

Een veteraan met psychosociale of psychische klachten wordt door een daarvoor opgeleide collega veteraan (nuldelijnshelper) ondersteund bij de verwerking of hantering van deze klachten. Eventueel wordt de veteraan doorgeleid naar de professionele hulpverlening.

Namenlijst van Sociaal commissarisen Unie van Nederlandse Veteranen

1. MP van den Broecke

2. K.J.Orsel

3. J.snackers (gecertificeerd)

4. Drs. C.W Epke (psycholoog))

5. W.A.J.K.Roza (gecertificeerd)Contactpersoon:
Naam: K.J.Orsel
Telefoonnummer: 0180611612
E-mail: secretarisunvkovom@gmail.com


Doelgroep


- Voor iedereen

Speciaal gericht op:
De volgende doelgroep (of -en):
- veteranen
- dienstslachtoffers


Gegevens ingevoerd: 22-2-2013 14:09:02
Laatste wijziging: 23-1-2020 20:09:05
Fout bij opvragen organisatie!