HomeVereniging Veteranen Regiment Genietroepen (VRG) › Belangenbehartiging, informatieverstrekking, saamhorigheidsactiviteiten, reünies, sociale activiteiten, herdenken
Zoom:

Belangenbehartiging, informatieverstrekking, saamhorigheidsactiviteiten, reünies, sociale activiteiten, herdenken

Doel:

Zekerstellen dat de belangen van de veteraan worden behartigd en de veteraan de verdiende erkenning en waardering krijgt. Het bevorderen van onderlinge contacten door het organiseren van bijeenkomsten.


Werkwijze:

Door het organiseren van saamhorigheidsactiviteiten, ontplooien van sociale activiteiten

Informatie en advies over alles wat met veteranen te maken heeftDoelgroep


- Voor iedereen - vanaf 18 jaar


Speciaal gericht op:
De volgende doelgroep (of -en):
- veteranen
- dienstslachtoffers


Gegevens ingevoerd: 15-2-2013 15:45:15
Laatste wijziging: 12-10-2020 10:31:51

Aangeboden door:

Vereniging Veteranen Regiment Genietroepen (VRG)


Postadres: De Strekel 26, 8332 JN Steenwijk
Telefoonnummer: 073-6882360
E-mail: veteraneninfo@regimentgenietroepen.nl
Website: www.vvrg.nl


Organisatie Type
Veteranen en dienstslachtoffers


Doelstelling of kernactiviteit:
* De veteraan de mogelijkheid bieden om periodiek zijn/haar Regimentsgenoten te ontmoeten, door het mede organiseren van evenementen. * Het organiseren van deelname aan de Landelijke Veteranendag (LVD), naast het mede organiseren van de Wapendag. * Bij vragen de veteraan, die daar behoefte aan heeft, de ‘weg’ kunnen wijzen (Nuldelijnszorg). In eerste instantie gebruik maken van bestaande mogelijkheden zoals het Veteraneninstituut. * Informatie verstrekken, zoals nieuwe uitzendingen, zorgaspecten, etc. * Mogelijkheid bieden ontwikkelingen bij het Wapen der Genie te volgen, tweemaal per jaar wordt namens de Vereniging het blad "Genist" uitgegeven. * Mogelijkheid bieden ook zijn/haar bijdrage te leveren aan de ‘club’ waarmee hij/zij een belangrijke periode van zijn/haar leven heeft doorgebracht, zowel fysiek, materieel als financieel. * Ondersteuning van initiatieven van Regimentsveteranen.


Belangrijkste doelgroepen:
Alle veteranen Regiment Genietroepen en hun relaties ongeacht of nog in actieve dienst of postactief


Soorten diensten of activiteiten:
Belangenbehartiging, informatieverstrekking, saamhorigheidsactiviteiten, reünies, sociale activiteiten, herdenken en ondersteuning bij de verwerking of hantering van psychosociale en psychische klachten na een ingrijpende gebeurtenis of de gevolgen daarvan.


Contactpersoon:
Coördinator Nuldelijnsondersteuning - Aoo bd P.M.M. de Jong
E-mail: vvrg.nos@gmail.com
Telefoonnummer: 06-23629927