HomeArtillerie Veteranen Associatie (AVA) › Belangenbehartiging, informatieverstrekking, saamhorigheidsactiviteiten, reünies, sociale activiteiten, herdenken
Zoom:

Belangenbehartiging, informatieverstrekking, saamhorigheidsactiviteiten, reünies, sociale activiteiten, herdenken

Doel:

Zekerstellen dat de belangen van de veteraan worden behartigd en de veteraan de verdiende erkenning en waardering krijgt. Het bevorderen van onderlinge contacten door het organiseren van bijeenkomsten.


Werkwijze:

Door het organiseren van saamhorigheidsactiviteiten, ontplooien van sociale activiteiten

Informatie en advies over alles wat met veteranen te maken heeftDoelgroep


- vanaf 18 jaarGegevens ingevoerd: 15-2-2013 16:00:42
Laatste wijziging: 21-1-2020 20:36:12

Artillerie Veteranen Associatie (AVA)

Postadres:
Postbus 90004
3509 AA Utrecht

Telefoonnummer: 0525-657326

E-mailadres: info@artillerieveteranen.nl

Website: www.artillerieveteranen.nl


Doelstelling of kernactiviteit:
Doelstelling van de AVA is op de eerste plaats de behartiging van de belangen van veteranen, in het bijzonder van hen die hebben gediend bij het Wapen der Artillerie en haar sympathisanten. Daarnaast ondersteunt zij de korpsgeest en kameraadschap van de veteranen.

Belangrijkste doelgroepen:
De AVA is voor veteranen en voor sympathisanten (o.a. post-actieven, voormalig dienstplichtig artilleristen en de achterban)

Soorten diensten of activiteiten:
Belangenbehartiging, informatieverstrekking, saamhorigheidsactiviteiten, reünies, sociale activiteiten, herdenken en ondersteuning bij de verwerking of hantering van psychosociale en psychische klachten na een ingrijpende gebeurtenis of de gevolgen daarvan


Contactpersoon:
Nuldelijnsondersteuning F.T. (Frits) Dürst Britt
E-mail: info@artillerieveteranen.nl
Telefoonnummer: 06-46569813