HomeArtillerie Veteranen Associatie (AVA) › Belangenbehartiging, informatieverstrekking, saamhorigheidsactiviteiten, reünies, sociale activiteiten, herdenken
Zoom:

Belangenbehartiging, informatieverstrekking, saamhorigheidsactiviteiten, reünies, sociale activiteiten, herdenken

Doel:

Zekerstellen dat de belangen van de veteraan worden behartigd en de veteraan de verdiende erkenning en waardering krijgt. Het bevorderen van onderlinge contacten door het organiseren van bijeenkomsten.


Werkwijze:

Door het organiseren van saamhorigheidsactiviteiten, ontplooien van sociale activiteiten

Informatie en advies over alles wat met veteranen te maken heeftDoelgroep


- Voor iedereen - vanaf 18 jaar


Speciaal gericht op:
De volgende doelgroep (of -en):
- veteranen
- dienstslachtoffers


Gegevens ingevoerd: 15-2-2013 16:00:42
Laatste wijziging: 21-1-2020 20:36:12

Aangeboden door:

Artillerie Veteranen Associatie (AVA)


Postadres: Postbus 90004, 3509 AA Utrecht
Telefoonnummer: 0525-657326
E-mail: info@artillerieveteranen.nl
Website: www.artillerieveteranen.nl


Organisatie Type
Veteranen en dienstslachtoffers


Doelstelling of kernactiviteit:
Doelstelling van de AVA is op de eerste plaats de behartiging van de belangen van veteranen, in het bijzonder van hen die hebben gediend bij het Wapen der Artillerie en haar sympathisanten. Daarnaast ondersteunt zij de korpsgeest en kameraadschap van de veteranen.


Belangrijkste doelgroepen:
De AVA is voor veteranen en voor sympathisanten (o.a. post-actieven, voormalig dienstplichtig artilleristen en de achterban)


Soorten diensten of activiteiten:
Belangenbehartiging, informatieverstrekking, saamhorigheidsactiviteiten, reünies, sociale activiteiten, herdenken en ondersteuning bij de verwerking of hantering van psychosociale en psychische klachten na een ingrijpende gebeurtenis of de gevolgen daarvan


Contactpersoon:
Nuldelijnsondersteuning F.T. (Frits) Dürst Britt
E-mail: info@artillerieveteranen.nl
Telefoonnummer: 06-46569813