Welkom op DiSK-Veteranen.nl!Defensie en vele particuliere organisaties zetten zich in voor de erkenning, waardering en indien nodig de zorg voor veteranen. De Digitale Sociale Kaart Veteranen (DiSKv) geeft een overzicht van de organisaties, diensten en voorzieningen speciaal voor veteranen en hun relaties. Het gaat daarbij om belangenbehartiging, informatieverstrekking, saamhorigheidsactiviteiten, reünies, sociale activiteiten, herdenken en ondersteuning bij de verwerking of hantering van psychosociale en psychische klachten na een ingrijpende gebeurtenis of de gevolgen daarvan.

De in DiSKv genoemde organisaties zijn verantwoordelijk voor de juistheid van de opgenomen gegevens. Het Veteraneninstituut is verantwoordelijk voor de ondersteuning van deze informatiebron. Nieuwe partijen kunnen zich aanmelden bij het Veteraneninstituut.

Zoek een nuldelijns helper in uw regio:


Klik hier om te zoeken op de kaart

Specifieke sociale kaarten:

DiSK-Schuldhulp
DiSK-Veteranen
DiSK-Eindhoven

Algemene sociale kaart:
Digitale-Sociale-Kaart.nl