Handleiding voor het gebruik van dit internetprogramma:
Opgenomen informatie
Hoe te beginnen
Gebruik van zoekwoorden
Aanmelden nieuwe gegevens
Doorgeven fouten, aanpassingen en wijzigingen
Informatie printen
De leverancier van het programma
 
Opgenomen informatie
De Digitale-Sociale-Kaart.nl is een 'Activiteit georiënteerde sociale kaart'. Met het menu zoekt u gericht naar het aanbod van activiteiten van verschillende organisaties. Onder 'Activiteiten' wordt ook verstaan: 'Diensten', 'Cursussen', 'Programma's', 'Projecten' en dergelijke.

Het programma werkt als een catalogus waarbinnen u eenvoudig het aanbod van alle organisaties met elkaar vergelijkt.

Afhankelijk van de gemeente zijn meer of minder activiteiten opgenomen in het kader van de uitvoering van de Wet werk en bijstand, de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, De Wet op de jeugdhulpverlening en mogelijk andere speerpunten van gemeentelijk beleid zoals cultuur, sport, gezond leven et cetera.

De gegevens van de diensten en activiteiten, adresgegevens en ook de contactpersonen zijn gekoppeld aan de organisaties.
Per organisatie is opgenomen in (of voor) welke gemeente(n) de diensten worden aangeboden. Zoekt u informatie in een bepaalde gemeente, dan krijgt u alleen die informatie - met de juiste adressen en contactpersonen - die voor die gemeente relevant is. Zoekt u in een groter gebied, dan krijgt u alle adressen uit het grotere gebied. Zoekt u bijvoorbeeld landelijk naar CWI, dan vindt u ook alle vestigingsadressen in Nederland.
Hoe te beginnen
Het programma werkt als een catalogus waarbinnen u eenvoudig het aanbod van alle organisaties met elkaar vergelijkt.
Op de startpagina heeft u drie mogelijkheden:
  1. Klikken op één van de afbeeldingen om direct naar een van de aandachtsvelden te gaan.
  2. Klik op "Of bekijk het totale aanbod".
  3. Selecteer direct een organisatie in de onderste selectiebalk.
Vervolgens zijn er verschillende mogelijkheden om de selectie te verfijnen of te verkleinen:
  • "Selecteer het zoekgebied";
  • "Selectie verfijnen" door het kiezen van een aandachtsveld, plus hoofd- en/of subcategorie of een specifieke organisatie;
  • Filter op "Persoonskenmerken";
  • Zoek specifiek met een zoek- of trefwoord;
  • Zoek alleen op lokale, regionale, provinciale en/of landelijke organisaties.


Terug naar boven
Gebruik van zoekwoorden
Het programma werkt zowel met voorgeformuleerde trefwoorden, als met een open zoeksysteem, vergelijkbaar met Google.

Type een woord en klik op .

Of selecteer een trefwoord in de lijst.
Het programma zoekt in het bestand in alle aanwezige tekstvelden naar de lettercombinatie die u heeft ingetypt. Alle activiteiten en organisaties waarbij die lettercombinatie voorkomt, worden getoond. U kunt meerdere woorden opgeven voor een zoekresultaat.
Voorkom het gebruik van algemeen woorden als de, het, een, van, met, en, ik zoek, wil , voor etc. Deze woorden verstoren en vertragen het zoekproces onnodig.

Begin en eindig met een spatie en het programma zoekt naar het letterlijke woord dat u intypt. In andere gevallen zoekt het programma naar alle woorden waar die lettercombinatie in voorkomt. Als u twee zoekwoorden opgeeft zoekt het programma naar beide woorden afzonderlijk. als één van de woorden voorkomt wordt dit als resultaat meegenomen. Wilt u beide woorden in combinatie met elkaar, type dan eerste het ene woord, klik op , en type vervolgens het volgende woord in het zoekwoordvenster bovenaan de pagina. Op die manier zoekt het programma binnen de eerste selectie naar het tweede woord.
Op dezelfde manier kan men ook zoeken binnen een categorie.
Onderaan de startpagina kunt u ook een organisatie selecteren uit de lijst om daarvan direct alle informatie te zien.

Terug naar boven
Gegevens aanmelden
Organisaties die activiteiten aanbieden in het kader van "zorg, welzijn, werk, sociale activering, re-integratie, scholing, opleiding, of andere vormen van maatschappelijke participatie" kunnen worden opgenomen. In alle gevallen beslist de beheerder van de sociale kaart hierover.
U kunt uw aanbod aanmelden door het toesturen van de benodigde informatie.
Op de startpagina vindt u aan de rechterzijde de knop 'Aanmelden'. Hier vindt u de verschillende formulieren voor het aanmelden van gegevens of het doorgeven van wijzigingen.

Korte meldingen en foutmeldingen kunt u doorgeven met deze knop op het gegevensblad.
Ook kunt u ons een e-mail sturen met uw webadres of een bijlage met informatie.


Terug naar boven
Fouten, aanpassingen en wijzigingen
De inhoud van de Digitale-Sociale-Kaart.nl is dynamisch. Dagelijks wordt de informatie bijgewerkt. Alle meldingen van ontbrekende informatie, fouten of niet werkende links worden direct verwerkt.
Met deze knop - bovenaan het gegevensblad - kunt u uw reactie eenvoudig doorgegeven. In het bericht wordt automatisch opgenomen vanuit welk blad de reactie is verstuurd. Zo kunnen we de fout snel traceren.

Informatie wordt enkele keren per jaar gecontroleerd. Alle organisaties krijgen enkele keren per jaar een e-mail met het verzoek om de gegevens in de Digitale-Sociale-Kaart.nl te controleren en eventuele wijzingen aan ons door te geven. Die wijzigingen kunnen met deze knop worden doorgegeven. Men kan ook een wijzigingsformulier toesturen of ons op een andere manier via een digitaal bericht op de hoogte stellen.

Terug naar boven
Een afdruk maken
Natuurlijk is de digitale informatie de meest actuele informatie. Toch is het soms handig informatie op papier te hebben.
Als u de informatie van een bepaalde dienst of activiteit u wilt afdrukken, dan klikt op deze knop. Alle relevante informatie wordt dan afgedrukt. Het is dan wel nodig dat de computer is aangesloten op een printer.

Terug naar boven
Informatie over de leveranciers van dit programma
DiSK is een initiatief van Onderzoeksburo Jan Waalen.

Onderzoeksburo Jan Waalen inventariseert, actualiseert en voert product- en organisatiegegevens in.

Organisaties en gemeenten die geïnteresseerd zijn in het programma, kunnen informatie opvragen bij
Onderzoeksburo Jan Waalen, Straten 13-B, 5688 NJ Oirschot
telefoon: 06-22 99 77 41 of e-mail: info@digitale-sociale-kaart.nl

Door het nemen van een abonnement kunnen gemeenten, provincies, re-integratiebedrijven, zorg- hulpverlenings- en welzijnsinstellingen informatie laten opnemen en up-to-date houden. Wij zorgen ervoor dat alle informatie op een consequente en consistente manier in het bestand wordt opgenomen. Frequent controleren wij de gegevens op hun actualiteit.

Gemeenten die een abonnement nemen hebben de mogelijkheid om de sociale kaart in hun eigen huisstijl uit te laten voeren. Het is ook mogelijk dat gegevens direct in de eigen website worden weergegeven. Terug naar boven
Terug