HomeBond van Oud-Stoottroepers en Stoottroepers (BOSS) › Belangenbehartiging, informatieverstrekking, saamhorigheidsactiviteiten, reünies, sociale activiteiten, herdenken
Zoom:

Belangenbehartiging, informatieverstrekking, saamhorigheidsactiviteiten, reünies, sociale activiteiten, herdenken

Doel:

Het behartigen van de belangen en het geven van erkenning, waardering aan veteranen en hun relaties

Meer informatie:


Werkwijze:

Belangenbehartiging, informatieverstrekking, saamhorigheidsactiviteiten, reünies, sociale activiteiten, herdenkenDoelgroep


- vanaf 18 jaarGegevens ingevoerd: 12-2-2013 16:30:41
Laatste wijziging: 21-1-2020 20:41:46

Bond van Oud-Stoottroepers en Stoottroepers (BOSS)

Postadres:
Oranjelaan 1
7941 EZ Meppel

Telefoonnummer: 06-54368652

E-mailadres: Vankuijk.john@gmail.com

Website: www.stoottroepers.nl


Doelstelling of kernactiviteit:
Het in stand houden en bevorderen van banden van vriendschap die tijdens het dienen bij het Regiment Stoottroepen zijn ontstaan; • Het onderhouden van nauwe contacten met het Regiment Stoottroepen; • Het blijven eren en herdenken van alle gevallenen; • Het behartigen van belangen van: - leden van de vereniging; - in bijzondere gevallen Oud-Stoottroepers en Stoottroepers die geen lid zijn, zulks naar oordeel van het hoofdbestuur.

Belangrijkste doelgroepen:
Alle veterane stoottroepers en hun relaties ongeacht of nog in actieve dienst of postactief.

Soorten diensten of activiteiten:
De kringen van de BOSS, allen vertegenwoordigd in het Hoofdbestuur, organiseren op regionaal niveau diverse activiteiten voor de leden. Op dit moment zijn er 14 kringen actief, verdeeld over heel Nederland. Het aantal leden bedraagt 2.050. Ook worden er samen met het Regiment Stoottroepen Prins Bernhard uit Assen activiteiten ontplooid. Alle eenheden van het Regiment zijn 'geadopteerd' door een kring van de BOSS. Bij uitzendingen in het kader van peace keeping of peace enforcing operaties dragen de kringen van de BOSS onder andere zorg voor deel van 'de morele ondersteuning'. Ook nemen leden van de kringen deel aan de zogenaamde Regimentsoefeningen van de parate Stoottroepers uit Assen.