HomeBond van Wapenbroeders (BVW) › Belangenbehartiging, informatieverstrekking, saamhorigheidsactiviteiten, reünies, sociale activiteiten, herdenken
Zoom:

Belangenbehartiging, informatieverstrekking, saamhorigheidsactiviteiten, reünies, sociale activiteiten, herdenken

Doel:

Het behartigen van de belangen en het geven van erkenning, waardering aan veteranen en hun relaties


Werkwijze:

Door het organiseren van saamhorigheidsactiviteiten, ontplooien van sociale activiteiten.

Voor de afdelingen, raadpleeg de website.Contactpersoon:
Naam: Voorzitter K. Vaes
Telefoonnummer: 06-10254061
E-mail: Vaes091@planet.nl

Naam: Secretaris Rens Lasoe
Telefoonnummer: 06-54735048
E-mail: Renslasoe@online.nl


Doelgroep


- vanaf 18 jaarGegevens ingevoerd: 12-2-2013 20:31:46
Laatste wijziging: 21-1-2020 20:46:40

Bond van Wapenbroeders (BVW)

Bezoekadres:
Van Hobokenhaven 63
2993 HH Barendrecht

Postadres:
Van Hobokenhaven 63
2993 HH Barendrecht

Telefoonnummer: 06-53372092

E-mailadres: secretaris@wapenbroeders.nl

Website: www.bondvanwapenbroeders.nl


Route / kaart:


Doelstelling of kernactiviteit:
De Bond van Wapenbroeders is de oudste en de grootste landelijke algemene vereniging van oud-militairen en actief dienende militairen van de Nederlandse krijgsmacht, alsmede van oud-verzetslieden en opvarenden van de Koopvaardij die in de Tweede Wereldoorlog onder Nederlandse of geallieerde vlag hebben gevaren.

Belangrijkste doelgroepen:
Alle Wapenbroeders veteranen en hun relaties ongeacht of nog in actieve dienst of postactief

Soorten diensten of activiteiten:
Belangenbehartiging, informatieverstrekking, saamhorigheidsactiviteiten, reünies, sociale activiteiten, herdenken en ondersteuning bij de verwerking of hantering van psychosociale en psychische klachten na een ingrijpende gebeurtenis of de gevolgen daarvan


Contactpersonen:
Coördinator nuldelijnsondersteuning Jaap van der Kleijn
Telefoonnummer: 06 816 367 19

Voorzitter K. Vaes
E-mail: Vaes091@planet.nl
Telefoonnummer: 06-10254061

Secretaris Rens Lasoe
E-mail: Renslasoe@online.nl
Telefoonnummer: 06-54735048