HomeCommandostichting › Belangenbehartiging, informatieverstrekking, saamhorigheidsactiviteiten, reünies, sociale activiteiten, herdenken
Zoom:

Belangenbehartiging, informatieverstrekking, saamhorigheidsactiviteiten, reünies, sociale activiteiten, herdenken

Doel:

Zekerstellen dat de belangen van de veteraan worden behartigd en de veteraan de verdiende erkenning en waardering krijgt. Het bevorderen van onderlinge contacten door het organiseren van bijeenkomsten.


Werkwijze:

* Korpstraditieraad

Ondersteunen van Commandant KCT in zaken betreffende de Korpstraditie.

* Saamhorigheidsbijeenkomsten.

Jaarlijks zijn er een aantal contactborrels waarbij het actief dienende personeel, de Commandostichting en Commandoverenigingen participeren.

* Lustrum reünie Korps Commandotroepen.

Elke 5 jaar wordt op de Korpsverjaardag een reünie georganiseerd voor (oud)commando’s.

* Coördinatie nuldelijnsondersteuning.

De beschikbaarheid, opleiding en inzet van onze nuldelijnshelpers wordt door de commissie veteranen van De commandostichting gecoördineerd.

* Instandhouding Commandomuseum.

Op de Engelbrecht van Nassaukazerne wordt een historische verzameling betreffende het Korps Commandotroepen in stand gehouden.

* Beheer Korpsarchief

Gekoppeld aan het Commandomuseum wordt het archief van het Korps Commandotroepen beheerd.

* Uitgifte periodiek “De Groene Baret”.

Vier maal per jaar verschijnt de periodiek “De Groene Baret” waarin o.m. aandacht voor de activiteiten .

* Instandhouden website “Korps Commandotroepen”

Informatie betreffende het korps Commandotroepen, de Commandostichting, de Vereniging Veteranen KCT en diverse (regionale) commandoverenigingen is hier te vinden.

De verenigingen ontplooien activiteiten zoals contactavonden, organiseren evenementen, nemen deel aan herdenkingen e.d. Hoewel de verenigingen volledig autonoom zijn, spant de Commandostichting zich in de doelstelling van de Stichting en de verenigingen zoveel mogelijk op elkaar af te stemmen.

Meer info over de verenigingen: http://www.korpscommandotroepen.nl/index.php?l=nl&p=90Contactpersoon:
Naam: Commandostichting
E-mail: veteranen@korpscommandotroepen.nl


Doelgroep


- Voor iedereen - vanaf 18 jaar


Speciaal gericht op:
De volgende doelgroep (of -en):
- veteranen
- dienstslachtoffers


Gegevens ingevoerd: 5-3-2013 17:01:37
Laatste wijziging: 21-1-2020 20:58:52

Aangeboden door:

Commandostichting


Postadres: Postbus 5011, 4700 KA Roosendaal
Telefoonnummer: 0165-358022
E-mail: vz-veteranen@korpscommandotroepen.nl
Website: www.korpscommandotroepen.nl


Organisatie Type
Veteranen en dienstslachtoffers


Doelstelling of kernactiviteit:
De Stichting stelt zich ten doel: * De voortzetting van de tradities van het Korps. * De belangenbehartiging van veteranen. * De belangenbehartiging van eenieder die, hetzij als militair, hetzij als burgerambtenaar, bij het Korps dient of gediend heeft * Het bewaken, bevorderen en instandhouden van de kameraadschap tussen en de onderlinge steunverlening aan allen die, hetzij als militair, hetzij als burgerambtenaar, bij het Korps dienen of gediend hebben. * Het bevorderen van de goede naam van het Korps.


Belangrijkste doelgroepen:
Militairen en burgers die bij het Korps Commandotroepen (KCT) dienen of hebben gediend, KCT-veteranen, KCT-dienstslachtoffers en hun relaties.


Soorten diensten of activiteiten:
Belangenbehartiging, informatieverstrekking, saamhorigheidsactiviteiten, reünies, sociale activiteiten, herdenken en ondersteuning bij de verwerking of hantering van psychosociale en psychische klachten na een ingrijpende gebeurtenis of de gevolgen daarvan


Contactpersonen:
Commandostichting
E-mail: veteranen@korpscommandotroepen.nl
Contactpersoon Nuldelijnshelpers
E-mail: veteranenhulp@korpscommandotroepen.nl
Telefoonnummer: 06 - 571 361 91