HomeKoninklijke Vereniging van Eervol ontslagen Officieren van de Nederlandse Krijgsmacht (KVEO) › Belangenbehartiging, informatieverstrekking, saamhorigheidsactiviteiten, reünies, sociale activiteiten, herdenken
Zoom:

Belangenbehartiging, informatieverstrekking, saamhorigheidsactiviteiten, reünies, sociale activiteiten, herdenken

Doel:

Zekerstellen dat de belangen van de veteraan worden behartigd en de veteraan de verdiende erkenning en waardering krijgt. Het bevorderen van onderlinge contacten door het organiseren van bijeenkomsten.


Werkwijze:

Door het organiseren van saamhorigheidsactiviteiten, ontplooien van sociale activiteiten.

Informatie en advies over alles wat met veteranen te maken heeftDoelgroep


- Voor iedereen - vanaf 18 jaar


Speciaal gericht op:
De volgende doelgroep (of -en):
- veteranen
- dienstslachtoffers


Gegevens ingevoerd: 13-2-2013 15:35:02
Laatste wijziging: 23-1-2020 13:19:01

Aangeboden door:

Koninklijke Vereniging van Eervol ontslagen Officieren van de Nederlandse Krijgsmacht (KVEO)


Postadres: Segbroeklaan 104, 2565 DN Den Haag
Telefoonnummer: 070-3617901
E-mail: secretaris@kveo.nl
Website: www.kveo.nl


Organisatie Type
Veteranen en dienstslachtoffers


Doelstelling of kernactiviteit:
Collectieve en individuele belangenbehartiging Materiële en immateriële hulpverlening Saamhorigheid en collegialiteit


Belangrijkste doelgroepen:
Alle veterane eervol ontslagen Officieren van de Nederlandse Krijgsmacht en hun relaties ongeacht of nog in actieve dienst of postactief.


Soorten diensten of activiteiten:
Belangenbehartiging, informatieverstrekking, saamhorigheidsactiviteiten, reünies, sociale activiteiten, herdenken en ondersteuning bij de verwerking of hantering van psychosociale en psychische klachten na een ingrijpende gebeurtenis of de gevolgen daarvan.


Contactpersoon:
Coördinator nuldelijnsondersteuning: Dhr. B.S. Schutte
E-mail: bernard.schutte@planet.nl
Telefoonnummer: 0546-567840