HomeKoninklijke Vereniging van Eervol ontslagen Officieren van de Nederlandse Krijgsmacht (KVEO) › Belangenbehartiging, informatieverstrekking, saamhorigheidsactiviteiten, reünies, sociale activiteiten, herdenken
Zoom:

Belangenbehartiging, informatieverstrekking, saamhorigheidsactiviteiten, reünies, sociale activiteiten, herdenken

Doel:

Zekerstellen dat de belangen van de veteraan worden behartigd en de veteraan de verdiende erkenning en waardering krijgt. Het bevorderen van onderlinge contacten door het organiseren van bijeenkomsten.


Werkwijze:

Door het organiseren van saamhorigheidsactiviteiten, ontplooien van sociale activiteiten.

Informatie en advies over alles wat met veteranen te maken heeftDoelgroep


- vanaf 18 jaarGegevens ingevoerd: 13-2-2013 15:35:02
Laatste wijziging: 23-1-2020 13:19:01

Koninklijke Vereniging van Eervol ontslagen Officieren van de Nederlandse Krijgsmacht (KVEO)

Postadres:
Segbroeklaan 104
2565 DN Den Haag

Telefoonnummer: 070-3617901

E-mailadres: secretaris@kveo.nl

Website: www.kveo.nl


Doelstelling of kernactiviteit:
Collectieve en individuele belangenbehartiging Materiële en immateriële hulpverlening Saamhorigheid en collegialiteit

Belangrijkste doelgroepen:
Alle veterane eervol ontslagen Officieren van de Nederlandse Krijgsmacht en hun relaties ongeacht of nog in actieve dienst of postactief.

Soorten diensten of activiteiten:
Belangenbehartiging, informatieverstrekking, saamhorigheidsactiviteiten, reünies, sociale activiteiten, herdenken en ondersteuning bij de verwerking of hantering van psychosociale en psychische klachten na een ingrijpende gebeurtenis of de gevolgen daarvan.


Contactpersoon:
Coördinator nuldelijnsondersteuning: Dhr. B.S. Schutte
E-mail: bernard.schutte@planet.nl
Telefoonnummer: 0546-567840