HomeLandelijke Vereniging Veteranen Geneeskundige Diensten (LVVGNKD) › Belangenbehartiging, informatieverstrekking, saamhorigheidsactiviteiten, reünies, sociale activiteiten, herdenken
Zoom:

Belangenbehartiging, informatieverstrekking, saamhorigheidsactiviteiten, reünies, sociale activiteiten, herdenken

Doel:

Zekerstellen dat de belangen van de veteraan worden behartigd en de veteraan de verdiende erkenning en waardering krijgt. Het bevorderen van onderlinge contacten door het organiseren van bijeenkomsten.


Werkwijze:

Door het organiseren van saamhorigheidsactiviteiten, ontplooien van sociale activiteiten

Informatie en advies over alles wat met veteranen te maken heeftDoelgroep


- vanaf 18 jaarGegevens ingevoerd: 15-2-2013 16:09:24
Laatste wijziging: 23-1-2020 13:28:43

Landelijke Vereniging Veteranen Geneeskundige Diensten (LVVGNKD)

Postadres:
Postbus 650
3850 AR Ermelo

Telefoonnummer: 06-221 161 07

E-mailadres: veteranen@regimentgeneeskundigetroepen.nl

Website: www.regimentgeneeskundigetroepen.nl/lvvgnkd


Doelstelling of kernactiviteit:
De vereniging heeft als doel de band tussen de veteranen en de nog actief dienende militairen, die dienen of gediend hebben bij het Regiment Geneeskundige Troepen of bij een geneeskundige eenheid, in stand te houden en daar waar mogelijk te verbeteren. Daarnaast heeft de vereniging als doel de belangen, in de breedste zin van het woord, van haar leden te behartigen. Tevens stelt de vereniging zich ten doel de Commandant Regiment Geneeskundige Troepen te ondersteunen bij de traditiehandhaving, de bevordering van de Regimentsgeest en het naar buiten toe uitdragen van het Regiment.

Belangrijkste doelgroepen:
Alle veteranen Geneeskundige Diensten en hun relaties ongeacht of nog in actieve dienst of postactief

Soorten diensten of activiteiten:
Belangenbehartiging, informatieverstrekking, saamhorigheidsactiviteiten, reünies, sociale activiteiten, herdenken en ondersteuning bij de verwerking of hantering van psychosociale en psychische klachten na een ingrijpende gebeurtenis of de gevolgen daarvan


Contactpersoon:
Mevr. Sandra van der Zanden-Kruger (nuldelijnsondersteuning)
E-mail: bs.gnkd.mcc@gmail.com
Telefoonnummer: 06-50577805