HomeNederlandse Unifil Vereniging (NUV) › Belangenbehartiging, informatieverstrekking, saamhorigheidsactiviteiten, reunies, sociale activiteiten, herdenken
Zoom:

Belangenbehartiging, informatieverstrekking, saamhorigheidsactiviteiten, reunies, sociale activiteiten, herdenken

Doel:

Zekerstellen dat de belangen van de veteraan worden behartigd en de veteraan de verdiende erkenning en waardering krijgt. Het bevorderen van onderlinge contacten door het organiseren van bijeenkomsten.


Werkwijze:

Door het organiseren van saamhorigheidsactiviteiten, ontplooien van sociale activiteiten

Informatie en advies over alles wat met veteranen te maken heeftDoelgroep


- Voor iedereen - vanaf 18 jaar


Speciaal gericht op:
De volgende doelgroep (of -en):
- veteranen
- dienstslachtoffers


Gegevens ingevoerd: 13-2-2013 19:29:07
Laatste wijziging: 12-7-2021 09:30:48

Aangeboden door:

Nederlandse Unifil Vereniging (NUV)


Postadres: Nijenheim 2402, 3704VK Zeist
Telefoonnummer: 06 230 30 305
E-mail: secretaris@unifilvereniging.nl
Website: www.unifilvereniging.nl


Organisatie Type
Veteranen en dienstslachtoffers


Doelstelling of kernactiviteit:
Het behartigen van de belangen en het geven van erkenning, waardering en ondersteuning aan veteranen en hun relaties


Belangrijkste doelgroepen:
Unifil veteranen en hun relaties ongeacht of nog in actieve dienst of postactief


Soorten diensten of activiteiten:
Belangenbehartiging, informatieverstrekking, saamhorigheidsactiviteiten, reünies, sociale activiteiten, herdenken en ondersteuning bij de verwerking of hantering van psychosociale en psychische klachten na een ingrijpende gebeurtenis of de gevolgen daarvan


Contactpersoon:
Landelijk coördinator NOS
E-mail: nos@nlveteraneninstituut.nl
Telefoonnummer: o6 – 23 41 47 58