HomePolitie Veteranen Platform (PVP) › Belangenbehartiging, informatieverstrekking, saamhorigheidsactiviteiten, reünies, sociale activiteiten, herdenken
Zoom:

Belangenbehartiging, informatieverstrekking, saamhorigheidsactiviteiten, reünies, sociale activiteiten, herdenken

Doel:

Zekerstellen dat de belangen van de veteraan worden behartigd en de veteraan de verdiende erkenning en waardering krijgt. Het bevorderen van onderlinge contacten door het organiseren van bijeenkomsten.


Werkwijze:

Door het organiseren van saamhorigheidsactiviteiten, ontplooien van sociale activiteiten

Informatie en advies over alles wat met veteranen te maken heeftDoelgroep


- vanaf 18 jaarGegevens ingevoerd: 15-2-2013 16:50:14
Laatste wijziging: 23-1-2020 13:37:21

Politie Veteranen Platform (PVP)

Postadres:
Postbus 2287
1000 CG Amsterdam

Telefoonnummer: 070-4242260

E-mailadres: info@politieveteranen.nl

Website: www.politieveteranen.nl


Doelstelling of kernactiviteit:
Een vereniging die waardering en erkenning wil uitdragen namens alle leden, maar juist ook de samenhorigheid en kennis in de politieorganisatie wil vergroten op het gebied van PTSS en veteraan zijn.

Belangrijkste doelgroepen:
5% van al het personeel werkzaam bij de politie, valt onder de definitie veteraan. Dat komt neer op zo'n 2.500 collega's. Zij bestaan uit twee subgroepen: * Voormalige militairen die als militair uitgezonden zijn geweest en momenteel bij de politie werken; * Politiemensen die uitgezonden zijn geweest in een buitenlandse politiemissie.

Soorten diensten of activiteiten:
Belangenbehartiging, informatieverstrekking, saamhorigheidsactiviteiten, reünies, sociale activiteiten, herdenken en ondersteuning bij de verwerking of hantering van psychosociale en psychische klachten na een ingrijpende gebeurtenis of de gevolgen daarvan


Contactpersoon:
Nuldelijnshulpverlener
E-mail: zorg@politieveteranen.nl
Telefoonnummer: 088-6617205