HomeUnie van Nederlandse Veteranen (UNV) › Belangenbehartiging, informatieverstrekking, saamhorigheidsactiviteiten, reünies, sociale activiteiten, herdenken
Zoom:

Belangenbehartiging, informatieverstrekking, saamhorigheidsactiviteiten, reünies, sociale activiteiten, herdenken

Doel:

Zekerstellen dat de belangen van de veteraan worden behartigd en de veteraan de verdiende erkenning en waardering krijgt. Het bevorderen van onderlinge contacten door het organiseren van bijeenkomsten.


Werkwijze:

Door het organiseren van saamhorigheidsactiviteiten, ontplooien van sociale activiteiten

Informatie en advies over alles wat met veteranen te maken heeftDoelgroep


- Voor iedereen - vanaf 18 jaar


Speciaal gericht op:
De volgende doelgroep (of -en):
- veteranen
- dienstslachtoffers


Gegevens ingevoerd: 14-2-2013 9:37:37
Laatste wijziging: 23-1-2020 20:09:00

Aangeboden door:

Unie van Nederlandse Veteranen (UNV)


Postadres: Van Hobokenhaven 63, 2993 HH Barendrecht
Telefoonnummer: 0180-611612
E-mail: secretarisunv@gmail.com
Website: www.unievannederlandseveteranen.nl


Organisatie Type
Veteranen en dienstslachtoffers


Doelstelling of kernactiviteit:
Het behartigen van de belangen en het geven van erkenning, waardering en ondersteuning aan veteranen en hun relaties * Het waarborgen van het saamhorigheidsgevoel van hen die in de krijgsmacht of koopvaardij dienen of gediend hebben, die deelgenomen hebben aan het verzet ten tijde van de Tweede Wereldoorlog, of hebben deelgenomen aan vredesacties in Europees of internationaal verband. * Het bevorderen van vriendschappelijke betrekkingen en samenwerking op nationaal, Europees en internationaal niveau, met organisaties van oud-strijders met aanverwante doelstellingen. * De behartiging van de materiele en immateriele belangen en hulpverlening, zowel collectief als individueel, zoveel mogelijk in samenwerking met gelijkgerichte organisaties en instellingen. * Het bijdragen van het verkrijgen van erkenning van de status "veteraan". * Het ijveren voor een blijvend eren en op waardige wijze gedenken van de gevallenen.


Belangrijkste doelgroepen:
Alle veteranen en hun relaties ongeacht of nog in actieve dienst of postactief.


Soorten diensten of activiteiten:
Belangenbehartiging, informatieverstrekking, saamhorigheidsactiviteiten, reünies, sociale activiteiten, herdenken en ondersteuning bij de verwerking of hantering van psychosociale en psychische klachten na een ingrijpende gebeurtenis of de gevolgen daarvan


Contactpersoon:
K.J.Orsel
E-mail: secretarisunvkovom@gmail.com
Telefoonnummer: 0180611612