HomeVereniging van Ex- en Actief dienende Vrouwelijke Militairen der Koninklijke Marine (Ex-Act KM) › Belangenbehartiging, informatieverstrekking, saamhorigheidsactiviteiten, reünies, sociale activiteiten, herdenken
Zoom:

Belangenbehartiging, informatieverstrekking, saamhorigheidsactiviteiten, reünies, sociale activiteiten, herdenken

Doel:

Zekerstellen dat de belangen van de veteraan worden behartigd en de veteraan de verdiende erkenning en waardering krijgt. Het bevorderen van onderlinge contacten door het organiseren van bijeenkomsten.


Werkwijze:

Door het organiseren van saamhorigheidsactiviteiten, ontplooien van sociale activiteiten

Informatie en advies over alles wat met veteranen te maken heeftDoelgroep


- Voor iedereen - vanaf 18 jaar


Speciaal gericht op:
De volgende doelgroep (of -en):
- veteranen
- dienstslachtoffers


Gegevens ingevoerd: 14-2-2013 11:26:56
Laatste wijziging: 22-10-2021 09:54:58

Aangeboden door:

Vereniging van Ex- en Actief dienende Vrouwelijke Militairen der Koninklijke Marine (Ex-Act KM)


Postadres: Vliehors 47, 2134 XM Hoofddorp
E-mail: secretariaat@ex-actkm.nl
Website: www.ex-actkm.nl


Organisatie Type
Veteranen en dienstslachtoffers


Doelstelling of kernactiviteit:
In verenigingsverband de mogelijkheid te bieden aan ex- en actief diendende vrouwelijke militairen van de Koninklijke Marine om contact met elkaar te krijgen en te onderhouden.


Belangrijkste doelgroepen:
Alle vrouwelijk (veterane) militairen der Koninklijke Marine en hun relaties ongeacht of nog in actieve dienst of postactief.


Soorten diensten of activiteiten:
Belangenbehartiging, informatieverstrekking, saamhorigheidsactiviteiten, reünies, sociale activiteiten, herdenken en ondersteuning bij de verwerking of hantering van psychosociale en psychische klachten na een ingrijpende gebeurtenis of de gevolgen daarvan.


Contactpersoon:
Lonneke Gertsen-Hetharie
E-mail: secretariaat@ex-actkm.nl