HomeVereniging Veteranen Grenadiers en Jagers (11 Infbat vAslt GGJ) › Belangenbehartiging, informatieverstrekking, saamhorigheidsactiviteiten, reünies, sociale activiteiten, herdenken
Zoom:

Belangenbehartiging, informatieverstrekking, saamhorigheidsactiviteiten, reünies, sociale activiteiten, herdenken

Doel:

a. Zekerstellen dat de belangen van veteranen worden behartigd en dat de veteraan de verdiende erkenning en waardering krijgt.
b. Bevorderen van onderlinge contacten door het organiseren van bijeenkomsten.


Werkwijze:

Door het organiseren van saamhorigheidsactiviteiten, ontplooien van sociale activiteiten

Informatie en advies over alles wat met veteranen te maken heeftDoelgroep


- vanaf 18 jaarGegevens ingevoerd: 15-2-2013 11:47:55
Laatste wijziging: 24-1-2020 12:00:23

Vereniging Veteranen Grenadiers en Jagers (11 Infbat vAslt GGJ)

Postadres:
Sliedrechthof 3
6843 EZ Arnhem

Telefoonnummer: 06 34 707 263

E-mailadres: secretarisvvgj@gmail.com

Website: www.verenigingveteranengrenadiersenjagers.nl


Doelstelling of kernactiviteit:
VVGJ bevordert namens het Garderegiment Grenadiers en Jagers de saamhorigheid voor allen die zich daarmee verbonden voelen, bevordert de erkenning en waardering voor haar veteranen en hun thuisfrontleden, zet zich in voor de algemene belangenbehartiging van haar leden. VVGJ ondersteunt individuele hulpvragers en helpt hen waar nodig op weg naar het relevante zorgloket.

Belangrijkste doelgroepen:
a. (Ex-)beroepsmilitairen met rode baret die dienen of gediend hebben bij een eenheid van het Garderegiment Grenadiers en Jagers (1993-1996 12Infbat GJ; vanaf 1993 11Infbat lumbl GGJ, Ststcie LMB en RFGGJ). Ook andere (ex-) militairen die op uitzending zijn geweest met 11Infbat GGJ of 12 Infbat GJ als moedereenheid zijn welkom. De thuisfrontleden of relatie van onze leden zijn ook welkom. b. Veteranen uit de meidagen 1940 en Ned-Indië die in een GG of GJ eenheid hebben gediend zijn veelal al lid; wij zijn hen dankbaar voor hun inzet bij het bevechten van het huidige veteranenbeleid. c. Grenadiers en Jagers uit de periode 1950-1993 zijn ook welkom, ook niet-veteranen. d. VVGJ ondersteunt alle veteranen en hun relaties die hulp vragen ongeacht hun militaire achtergrond.

Soorten diensten of activiteiten:
a. VVGJ bevordert de algemene belangenbehartiging voor alle veteranen en specifiek haar leden via het VP.
b. VVGJ organiseert in het kader van de saamhorigheid jaarlijks op/rond 7 juli een algemene reünie op de Oranjekazerrne en desgewenst specifieke bijeenkomsten voor kleinere groepen. Ons Museum is het hele jaar open. Onze website is voor iedereen toegankelijk.
c. VVGJ ondersteunt bij het verwerken of hanteren van psychosociale en psychische klachten na een ingrijpende gebeurtenis of de gevolgen daarvan.


Contactpersoon:
Jos van Doornspeek
E-mail: h.doornspeek@chello.nl
Telefoonnummer: 06-34 70 72 63