HomeVereniging Veteranen Korps Commandotroepen (VV KCT) › Belangenbehartiging, informatieverstrekking, saamhorigheidsactiviteiten, reünies, sociale-activiteiten, herdenken
Zoom:

Belangenbehartiging, informatieverstrekking, saamhorigheidsactiviteiten, reünies, sociale-activiteiten, herdenken

Doel:

Zekerstellen dat de belangen van de veteraan worden behartigd en de veteraan de verdiende erkenning en waardering krijgt. Het bevorderen van onderlinge contacten door het organiseren van bijeenkomsten.


Werkwijze:

- Bijeenkomsten

De vereniging organiseert reünies en/of herdenkingsbijeenkomsten ten behoeve van deelnemers aan specifieke missies dan wel leden van een specifieke operationele compagnie van het KCT.

- Nuldelijnsondersteuning

De vereniging maakt gebruik van de nuldelijnsondersteuning zoals deze is opgezet door de Commandostichting.Contactpersoon:
Naam: Commandostichting
E-mail: veteranen@korpscommandotroepen.nl


Doelgroep


- Voor iedereen - vanaf 18 jaar


Speciaal gericht op:
De volgende doelgroep (of -en):
- veteranen
- dienstslachtoffers


Gegevens ingevoerd: 13-2-2013 13:19:46
Laatste wijziging: 7-3-2013 10:27:56

Aangeboden door:

Vereniging Veteranen Korps Commandotroepen (VV KCT)


Postadres: Postbus 5011, 4700 KA Roosendaal
Website: www.korpscommandotroepen.nl


Organisatie Type
Veteranen en dienstslachtoffers


Doelstelling of kernactiviteit:
De vereniging heeft als doel de materiële en immateriële belangenbehartiging van de commando veteranen en postactieven. De vereniging is randvoorwaardelijk bij de organisatie van sociale activiteiten zoals reünies en coördineert zo nodig de inzet van gecertificeerde veteranen helpers. De vereniging werkt nauw samen met het KCT en de Commandostichting.


Belangrijkste doelgroepen:
Alle commando veteranen en hun relaties ongeacht of nog in actieve dienst of postactief


Soorten diensten of activiteiten:
Belangenbehartiging, informatieverstrekking, saamhorigheidsactiviteiten, reünies, sociale activiteiten, herdenken en ondersteuning bij de verwerking of hantering van psychosociale en psychische klachten na een ingrijpende gebeurtenis of de gevolgen daarvan.


Contactpersonen:
Commandostichting
E-mail: veteranen@korpscommandotroepen.nl
Nuldelijnsondersteuning
E-mail: veteranenhulp@korpscommandotroepen.nl
Telefoonnummer: 06-57136191