HomeVereniging Veteranen Regiment Bevoorradings- en Transporttroepen › Belangenbehartiging, informatieverstrekking, saamhorigheidsactiviteiten, reünies, sociale activiteiten, herdenken
Zoom:

Belangenbehartiging, informatieverstrekking, saamhorigheidsactiviteiten, reünies, sociale activiteiten, herdenken

Doel:

Zekerstellen dat de belangen van de veteraan worden behartigd en de veteraan de verdiende erkenning en waardering krijgt. Het bevorderen van onderlinge contacten door het organiseren van bijeenkomsten.


Werkwijze:

Door het organiseren van een systeem van nuldelijnshelpers aandacht geven aan de erkenning, waardering en zorg voor veteranen en hun relatie

Informatie en advies over alles wat met veteranen te maken heeft en het geven van ondersteuning bij psychosociale en psychische klachten na een ingrijpende gebeurtenis

Een veteraan met psychosociale of psychische klachten wordt door een daarvoor opgeleide collega veteraan (nuldelijnshelper) ondersteund bij de verwerking of hantering van deze klachten. Eventueel wordt de veteraan doorgeleid naar de professionele hulpverlening.Doelgroep


- Voor iedereen - vanaf 18 jaar


Speciaal gericht op:
De volgende doelgroep (of -en):
- veteranen
- dienstslachtoffers


Gegevens ingevoerd: 14-2-2013 10:01:04
Laatste wijziging: 24-1-2020 12:06:19

Aangeboden door:

Vereniging Veteranen Regiment Bevoorradings- en Transporttroepen


Postadres: Postbus 109, 3769 ZJ Soesterberg
Telefoonnummer: 06-36095639
E-mail: secretaris@veteranenbent.nl
Website: veteranenbent.nl/


Organisatie Type
Veteranen en dienstslachtoffers


Doelstelling of kernactiviteit:
De Vereniging heeft ten doel de band tussen de Veteranen en de nog actief dienende militairen, dienende of gediend hebbende onder oorlogsomstandigheden in of bij vredesmissies waar ook ter wereld – daarbij registratief ingedeeld bij het Regiment Bevoorradings- en Transporttroepen, het Regiment Aan- en Afvoertroepen en het Regiment Intendancetroepen- in stand te houden en waar mogelijk te verbeteren.


Belangrijkste doelgroepen:
Alle veteranen Regiment Bevoorrading en Transport en hun relaties ongeacht of nog in actieve dienst of postactief


Soorten diensten of activiteiten:
Belangenbehartiging, informatieverstrekking, saamhorigheidsactiviteiten, reünies, sociale activiteiten, herdenken en ondersteuning bij de verwerking of hantering van psychosociale en psychische klachten na een ingrijpende gebeurtenis of de gevolgen daarvan


Contactpersoon:
S.C. Ubels (nuldelijnsondersteuning)
E-mail: nuldelijnszorg@veteranenbent.nl
Telefoonnummer: 06-81724202