HomeVereniging Veteranen van het Regiment Technische Troepen (VVRTT) › Belangenbehartiging, informatieverstrekking, saamhorigheidsactiviteiten, reünies, sociale activiteiten, herdenken
Zoom:

Belangenbehartiging, informatieverstrekking, saamhorigheidsactiviteiten, reünies, sociale activiteiten, herdenken

Doel:

Zekerstellen dat de belangen van de veteraan worden behartigd en de veteraan de verdiende erkenning en waardering krijgt. Het bevorderen van onderlinge contacten door het organiseren van bijeenkomsten.


Werkwijze:

Door het organiseren van saamhorigheidsactiviteiten, ontplooien van sociale activiteiten

Informatie en advies over alles wat met veteranen te maken heeft.

Informatie en advies over alles wat met veteranen te maken heeft >> en het geven van ondersteuning bij psychosociale en psychische klachten na een ingrijpende gebeurtenis Een veteraan met psychosociale of psychische klachten wordt door een daarvoor opgeleide collega veteraan (nuldelijnshelper) ondersteund bij de verwerking of hantering van deze klachten. Eventueel wordt de veteraan doorgeleid naar de professionele hulpverlening.Doelgroep


- vanaf 18 jaarGegevens ingevoerd: 15-2-2013 16:27:40
Laatste wijziging: 24-1-2020 12:16:39

Vereniging Veteranen van het Regiment Technische Troepen (VVRTT)

Postadres:
Brinksestraat 13
6842 AN Arnhem

Telefoonnummer: 026-3811606

E-mailadres: secretaris@vvrtt.nl

Website: www.vvrtt.nl


Doelstelling of kernactiviteit:
Het behartigen van de belangen en het geven van erkenning, waardering en ondersteuning aan veteranen en hun relaties.

Belangrijkste doelgroepen:
Voor alle Veteranen en hun relaties welke onder het "Regiment Technische Troepen" en/of de "Leger Technische Dienst" dienen en/of gediend hebben.

Soorten diensten of activiteiten:
Belangenbehartiging, informatieverstrekking, saamhorigheidsactiviteiten, reünies, sociale activiteiten, herdenken en ondersteuning bij de verwerking of hantering van psychosociale en psychische klachten na een ingrijpende gebeurtenis of de gevolgen daarvan


Contactpersoon:
StafAdjudant bd Hans van der Spek
E-mail: nuldelijnszorg@vvrtt.nl
Telefoonnummer: 06-36542141