HomeVeteranen Vereniging Regiment Limburgse Jagers (VVRLJ) › Belangenbehartiging, informatieverstrekking, saamhorigheidsactiviteiten, reünies, sociale activiteiten, herdenken
Zoom:

Belangenbehartiging, informatieverstrekking, saamhorigheidsactiviteiten, reünies, sociale activiteiten, herdenken

Doel:

Zekerstellen dat de belangen van de veteraan worden behartigd en de veteraan de verdiende erkenning en waardering krijgt. Het bevorderen van onderlinge contacten door het organiseren van bijeenkomsten.


Werkwijze:

Door het organiseren van saamhorigheidsactiviteiten, ontplooien van sociale activiteiten

Informatie en advies over alles wat met veteranen te maken heeftDoelgroep


- Voor iedereen - vanaf 18 jaar


Speciaal gericht op:
De volgende doelgroep (of -en):
- veteranen
- dienstslachtoffers


Gegevens ingevoerd: 15-2-2013 11:57:22
Laatste wijziging: 24-1-2020 12:25:52

Aangeboden door:

Veteranen Vereniging Regiment Limburgse Jagers (VVRLJ)


Postadres: Postbus 33, 5688 ZG Oirschot
Telefoonnummer: +31 6 55885562
E-mail: info@limburgsejagers.nl
Website: www.limburgsejagers.nl/organisaties/veteranen-vereniging-regiment-limburgse-jagers/


Organisatie Type
Veteranen en dienstslachtoffers


Doelstelling of kernactiviteit:
Het behartigen van de belangen en het geven van erkenning, waardering en ondersteuning aan veteranen en hun relaties.


Belangrijkste doelgroepen:
Alle veteranen Regiment Limburgse Jagers en hun relaties ongeacht of nog in actieve dienst of postactief.


Soorten diensten of activiteiten:
Belangenbehartiging, informatieverstrekking, saamhorigheidsactiviteiten, reünies, sociale activiteiten, herdenken en ondersteuning bij de verwerking of hantering van psychosociale en psychische klachten na een ingrijpende gebeurtenis of de gevolgen daarvan


Contactpersoon:
Contactpersoon nuldelijnsondersteuning (Danny) Villanueva