HomeVredesmissie Veteranen Koninklijke Luchtmacht (VmVKLu) › Belangenbehartiging, informatieverstrekking, saamhorigheidsactiviteiten, reünies, sociale activiteiten, herdenken
Zoom:

Belangenbehartiging, informatieverstrekking, saamhorigheidsactiviteiten, reünies, sociale activiteiten, herdenken

Doel:

Zekerstellen dat de belangen van de veteraan worden behartigd en de veteraan de verdiende erkenning en waardering krijgt. Het bevorderen van onderlinge contacten door het organiseren van bijeenkomsten.


Werkwijze:

Door het organiseren van saamhorigheidsactiviteiten, ontplooien van sociale activiteiten

Informatie en advies over alles wat met veteranen te maken heeftDoelgroep


- Voor iedereen - vanaf 18 jaar


Speciaal gericht op:
De volgende doelgroep (of -en):
- veteranen
- dienstslachtoffers


Gegevens ingevoerd: 13-2-2013 19:55:57
Laatste wijziging: 20-6-2019 13:57:46

Aangeboden door:

Vredesmissie Veteranen Koninklijke Luchtmacht (VmVKLu)


Postadres: Sweelinck 46, 5831 KS Boxmeer
Telefoonnummer: 055-5413422
E-mail: secretaris@vmvklu.nl
Website: www.vredesmissieveteranenklu.nl


Organisatie Type
Veteranen en dienstslachtoffers


Doelstelling of kernactiviteit:
Zij wil een samenwerkingsverband zijn van de bij de stichting aangesloten reünieverbanden. Zij treedt op als vertegenwoordiger en belangenbehartiger voor Luchtmachtveteranen.


Belangrijkste doelgroepen:
Alle veteranen en oud-gedienden van de Militaire Luchtvaart en hun relaties ongeacht of nog in actieve dienst of postactief.


Soorten diensten of activiteiten:
Belangenbehartiging, informatieverstrekking, saamhorigheidsactiviteiten, reünies, sociale activiteiten, herdenken en ondersteuning bij de verwerking of hantering van psychosociale en psychische klachten na een ingrijpende gebeurtenis of de gevolgen daarvan


Contactpersoon:
A.H.R.G.(Dré) van Hugten (Nuldelijnsondersteuner)
E-mail: d.vanhugten@vmvklu.nl
Telefoonnummer: 06 2294 2393