Home
Zoom:

Project aanvragen

Doel:

Het vfonds toetst de aanvragen voor subsietoekenning aan de richtlijnen zoals op de website genoemd.

Meer informatie:


Werkwijze:

richtlijnen

• De projectaanvraag moet op een juiste en volledige wijze zijn ingediend. Hiervoor dient u gebruik te maken van de specifieke aanvraagformulieren.

• Het project voldoet aan ten minste één van de werkvelden van het vfonds.

• Het project richt zich op een duidelijk omschreven doelgroep of doelgroepen.

• Er is aantoonbaar draagvlak voor het project. Dat kan blijken uit samenwerkingsverbanden in de uitvoering of uit brede financiële ondersteuning.

• Het project is publicitair interessant en biedt mogelijkheden om het vfonds onder de aandacht te brengen.

• Het project kent een deugdelijke begroting, een realistisch dekkingsplan en een reële verhouding tussen kosten en beoogd bereik.Doelgroep


- Voor iedereen

Speciaal gericht op:
De volgende doelgroep (of -en):
- veteranen
- dienstslachtoffers


Gegevens ingevoerd: 30-11-2015 14:24:27
Laatste wijziging: 24-1-2020 20:26:14
Fout bij opvragen organisatie!