Home
Zoom:

Arbeidspool

Doel:

Het hoogst haalbare doel van de Arbeidspool is om cliënten werkervaring op te laten doen en zoveel mogelijk te plaatsen op de reguliere arbeidsmarkt.


Werkwijze:

Eindhoven is deelnemer aan de Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningschap Regio Eindhoven (GRWRE). In deze gemeenschappelijke regeling participeren 5 gemeenten die samenwerken op het gebied van de Wsw. Ergon is de uitvoeringsorganisatie van deze gemeenschappelijke regeling.

Ergon is opdrachtnemer in het kader van de Arbeidspool en verricht diensten voor personen die vallen onder de re-integratieverantwoordelijkheid van de gemeente Eindhoven. Het hoogst haalbare doel van de Arbeidspool is om cliënten werkervaring op te laten doen en zoveel mogelijk te plaatsen op de reguliere arbeidsmarkt.

Afhankelijk van doorlooptijden en persoonlijke situaties kan het ook zo zijn dat er - tijdelijk - een werkplek binnen Ergon wordt aangeboden. Let wel, de cliënten van de Arbeidspool bezetten géén wsw-plaatsen!Doelgroep


- Voor iedereen - van 16 tot 65 jaar


Speciaal gericht op:
De volgende doelgroep (of -en):
- langdurig werkzoekenden
- vroegtijdige schoolverlaters
- arbeidsgehandicapten
- dak- en thuislozen
- bijstandsgerechtigden


Gegevens ingevoerd: 25-8-2009 9:52:50
Fout bij opvragen organisatie!