1 Aandachtsveld:

2 Selectie verfijnen:

Geavanceerd zoeken »

3 Regio:

Vefijn selectie 4744 diensten gevonden
pagina 1 van 317
Volgende pagina
VPNgids.nl Veilig internet » Veilig internet voor kind en jeugd » IkWilVrijwilligerswerkDoen.nl - Digitale Vrijwilligers Vacaturebank Landelijke vacaturebank voor vrijwilligerswerk » Gemeente Eindhoven - Dienst Werk, Zorg en Inkomen Arbeidspool » Begeleidingsvoucher » Bijstand aan startende ondernemer » Bijstand voor zelfstandigen » Bijstandsuitkering » Inburgering » Inkomensloket » Inkomstenvrijlating » Integrale zorgdiagnose (DIA) » Mobiliteitscentrum Regio Eindhoven » Opstapbaan » Participatiebaan »
pagina 1 van 317
Volgende pagina
Vefijn selectie
Toon resultaten Vefijn selectie
Vorige pagina
dienst 17 van 4744
Volgende pagina

De organisatie


Klik hier voor de organisatie- en contactgegevens van:
Gemeente Eindhoven - Dienst Werk, Zorg en Inkomen
Aangeboden dienst of activiteit:

Werk met behoud van uitkering


Doel:

De voorziening "werken met behoud van uitkering" houdt in dat de uitkeringsgerechtigde arbeid verricht met behoud van uitkering, maar zonder dat er sprake is van een arbeidsovereenkomst. Bij werken met behoud van uitkering vindt namelijk geen loonbetaling plaats. Daarom kan er bij werken met behoud van uitkering ook geen sprake zijn van een arbeidsovereenkomst. Een en ander betekent ook dat de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag niet van toepassing is bij de verstrekking van de voorziening "werken met behoud van uitkering".


Werkwijze:

Voor werk (al dan niet in deeltijd) met behoud van uitkering geldt overigens dat er geen vaste wettelijke termijn is voor de duur waarin wordt gewerkt.

De voorziening "werken met behoud van uitkering" kan niet worden gezien als een vorm van gesubsidieerde arbeid. Er wordt immers een uitkering verstrekt aan een bijstandsgerechtigde en geen subsidie aan een werkgever.

Onbeloond werk mag niet leiden tot verstoring van de concurrentieverhoudingen.

Aan het ontvangen van een bijstandsuitkering is niet de verplichting verbonden om een tegenprestatie te leveren in de vorm van productieve arbeid. Voorzieningen worden aangeboden in het kader van de bevordering van de uitstroom uit de bijstand en zijn gericht op het bevorderen van de mogelijkheden van de cliŽnt om uit te stromen naar betaalde arbeid. De activiteiten die in dit kader worden verricht verschillen daarom essentieel van productieve arbeid op basis van een arbeidsovereenkomst. Het kenmerk van een arbeidsovereenkomst is immers dat de werknemer zich tegenover het ontvangen van loon verbindt tot het doen van productieve arbeid met het oog op het realiseren van het bedrijfsdoel van de werkgever. Bij het aanbieden van "werken met behoud van uitkering" als voorziening gericht op arbeidsinschakeling dient het college steeds dit verschil in karakter tussen de rechten en plichten bij het ontvangen van bijstand en de verhouding tussen werkgever en werknemer in het kader van een dienstbetrekking voor ogen te houden.CategorieŽn waar deze dienst is vermeld
Gegevens ingevoerd: 28-9-2009 10:34:15


Doelgroep


- Voor iedereen - van 16 tot 65 jaar


Speciaal gericht op:
De volgende doelgroep (of -en):
- herintredende vrouwen
- langdurig werkzoekenden
- vroegtijdige schoolverlaters
- bijstandsgerechtigdenDeel deze informatie via: