Home
Zoom:

Inloophuis voor veteranen D&B

Doel:

- Een ontmoetingsplek voor alle veteranen / gelijkgestemden beheren.
- Veteranen en hun partner een plek te bieden waar zij onder elkaar hun ervaringen kunnen delen.
- Een luisterend oor bieden maar in het bijzonder aan hen die geestelijk en/of lichamelijk letsel hebben opgelopen in oorlogs-/missiegebieden en hiervoor een vangnet zijn.
- Het geven van voorlichting aan derden.
- Introduceren van activiteiten en ‘buddy programma’s.
- Bieden v/e vangnet met signaleringsfunctie; verwijzen naar professionele hulp / intermediair tussen de veteraan en de professionele hulpverlening

Dit veteranenontmoetingscentrum is aangesloten bij de samenwerkende Veteranenontmoetingscentra (V.O.C.) en voldoet daarmee aan de afspraken en normering op het gebied van onder meer beschikbaarheid, kwaliteit, opleidingen, klachtenreglement etc. De samenwerkende V.O.C. hebben duidelijke afspraken over het bieden van nuldelijnsondersteuning en doorverwijzing naar de professionele hulp, en zijn verbonden met het Veteraneninstituut, het Veteranenloket als toegangspoort naar de professionele zorg en het veteranen Platform als belangenbehartiger van alle veteranen. Dit V.O.C. is er voor veteraan en het thuisfront, overige bezoekers zijn echter ook meer dan welkom. Voor meer informatie zie www.veteranenontmoetingscentra.nl


Meer informatie:


Werkwijze:

Door het organiseren van saamhorigheidsactiviteiten, ontplooien van sociale activiteiten.

Informatie en advies over alles wat met veteranen te maken heeft .

Openingstijden Veteranen Ontmoetingscentrum Duin en Bollenstreek:

Maandag 10:00 - 16:00

Woensdag 10:00 - 16:00

Vrijdag 10:00 - 16:00

Zaterdag 10.00 - 13.00Contactpersoon:
Naam: Contact met Nuldelijnswerker
Telefoonnummer: 06-53155589

Naam: Stichting Veteranen Duin en Bollenstreek (24/7)
Telefoonnummer: 06-12741421


Doelgroep


- Voor iedereen

Speciaal gericht op:
De volgende doelgroep (of -en):
- veteranen
- dienstslachtoffers


Gegevens ingevoerd: 11-2-2013 16:12:41
Laatste wijziging: 21-1-2020 20:13:03
Fout bij opvragen organisatie!