Home
Zoom:

Nuldelijnsondersteuning

Doel:

Het ondersteunen van de veteraan en zijn relatie door een daarvoor opgeleide collega veteraan (nuldelijnshelper) bij de verwerking of hantering van psychosociale en psychische klachten na een ingrijpende gebeurtenis of de gevolgen daarvan.
 


Werkwijze:

Door het organiseren van een systeem van nuldelijnshelpers aandacht geven aan de erkenning, waardering en zorg voor veteranen en hun relatie.

Informatie en advies over alles wat met veteranen te maken heeft en het geven van ondersteuning bij psychosociale en psychische klachten na een ingrijpende gebeurtenis.

Een veteraan met psychosociale of psychische klachten wordt door een daarvoor opgeleide collega veteraan (nuldelijnshelper) ondersteund bij de verwerking of hantering van deze klachten. Eventueel wordt de veteraan doorgeleid naar de professionele hulpverlening.

Ketenzorg

Het Landelijk Zorgsysteem voor Veteranen (LZV) is een samenhangend zorgsysteem, of zorgketen.

Dat betekent dat het LZV cli├źnten binnen het samenwerkingsverband alle mogelijke, beschikbare zorg kan bieden. Die zorg kan zeer laagdrempelig zijn zoals gesprekken, begeleid lotgenotencontact, maar ook gespecialiseerd zoals van behandelinginstellingen.

Je kunt terecht bij de nuldelijnshulpverlener van het PVP als je vragen hebt over hulpverlening of zorg, ondersteuning ergens bij nodig bent of even behoefte hebt aan een gesprek.Contactpersoon:
Naam: Nuldelijnshulpverlener
Telefoonnummer: 088-6617205
E-mail: zorg@politieveteranen.nl


Doelgroep


- Voor iedereen

Speciaal gericht op:
De volgende doelgroep (of -en):
- veteranen
- dienstslachtoffers


Gegevens ingevoerd: 15-2-2013 16:51:57
Laatste wijziging: 23-1-2020 13:37:25
Fout bij opvragen organisatie!