Home
Zoom:

Nuldelijnsondersteuning

Doel:

Het ondersteunen van de veteraan en zijn/haar relatie door een daarvoor opgeleide collega veteraan.

Onder nuldelijnsondersteuning wordt verstaan het aanbieden van laagdrempelige opvang en daarmee een bijdrage leveren aan de verwerking of hantering van psychosociale en psychische klachten na een ingrijpende gebeurtenis en de gevolgen daarvan. De collegiale of persoonlijke context, geven de mogelijkheid om ondersteuning te laten plaatsvinden zonder oordeel, commentaar of kritiek en juist met openheid, begrip en steun; aspecten die bij de ondersteuning van groot belang zijn.


Meer informatie:
 


Werkwijze:

Veteranen kunnen doorgaans op eigen kracht en met behulp van de eigen directe omgeving, waaronder collega’s en relaties, gevolgen van een ingrijpende gebeurtenis adequaat hanteren. Lang niet iedereen vertoont symptomen. En als dat wel het geval is, is er vaak sprake van natuurlijk herstel na enige tijd. Slechts enkelen hebben aanvullende steun nodig en een kleine groep daarvan hebben zelfs professionele hulpverlening nodig (arts, maatschappelijk werk, psycholoog, schuldhulpverlening, materiele zorg, enz.).

Je kunt terecht bij de nuldelijnshelpers als je vragen hebt over hulpverlening of zorg, ondersteuning ergens bij nodig bent of even behoefte hebt aan een persoonlijk gesprek.

De nuldelijnshelper biedt praktische hulp en stimuleert een gezonde verwerking na een ingrijpende gebeurtenis. Mocht het probleem zich verergeren dan weet de nuldelijnshelper de weg naar de meest geëigende professionele hulpverlening. Op verzoek verzorgt de nuldelijnshelper de doorverwijzing naar deze professionele hulpverlening, houdt contact tijdens de verwerking en betrekt daarbij het sociale netwerk van de betrokken veteraan.

De nuldelijnshelpers zijn dus geen behandelaars, en zullen zich dan ook niet bezig houden met verwerking van PTSS en aanverwante zaken, maar staan je naar vermogen bij.

Op de website van de Wounded Warriors NL vind je meer informatie over hulpverlening aan veteranen en wat de vereniging op dat gebied voor je kan betekenen.Contactpersoon:
Naam: Nuldelijnscoördinator: Piet Heuts
Telefoonnummer: 06 47335355
E-mail: nuldelijnscoordinator@woundedwarriors.nl


Doelgroep


- Voor iedereen

Speciaal gericht op:
De volgende doelgroep (of -en):
- veteranen
- dienstslachtoffers


Gegevens ingevoerd: 13-11-2013 20:20:57
Laatste wijziging: 24-1-2020 20:48:29
Fout bij opvragen organisatie!