Home
Zoom:

Veteranenzorg

Doel:

De zorg voor veteranen heeft in de afgelopen decennia gelukkig een flinke ontwikkeling doorgemaakt. Waar in het verleden de overheid hierin niet coördinerend optrad, wordt die verantwoordelijkheid nu wel volledig onderkend. Dit komt ook tot uitdrukking in het Veteranenbeleid van het Ministerie van Defensie.

Meer informatie:


Werkwijze:

Civiel-militair zorgsysteem

Zo is in 2005 door Defensie besloten om te komen tot specifieke zorg- en behandelprogramma’s voor veteranen, partners en gezinsleden. Ook is toen besloten dat deze zorg organisatorisch geleverd dient te worden door een civiel-militair zorgsysteem. Dat houdt in dat bestaande civiele en militaire zorginstellingen samenwerken op basis van structurele afspraken.

Defensie faciliteert, maar is geen eigenaar

Het LZV is een civiel-militair samenwerkingsverband. De staassecretaris van Defensie faciliteert dit, maar is nadrukkelijk geen eigenaar. De uit vertegenwoordigers van de participerende instellingen bestaande LZV-stuurgroep is aanspreekbaar op werkzaamheid en kwaliteit van het samenwerkingsverband. Vanzelfsprekend zijn de instellingen zelf verantwoordelijk voor de door hen geleverde zorg. De Raad voor civiel-militaire Zorg en Onderzoek (RZO) is toezichthouder.

Uitgebreide mogelijkheden en landelijke dekking

Belangrijke kenmerken van het LZV zijn de uitgebreide mogelijkheden en een landelijke dekking. De veteraan kan met een eerste intake snel en trefzeker zorg op maat ontvangen, in de eigen regio. Hij of zij heeft daarbij steeds de keuze om militair of civiel geholpen te worden. Bij dit alles speelt het uitgangspunt van stepped-care, ofwel niet verder gaan met zorg dan strikt noodzakelijk is. Het LZV wil niet onnodig medicaliseren.

Laagdrempelige, herkenbare toegang

De toegang tot het LZV voor de veteraan, het dienstslachtoffer en de directe verwanten wordt verzorgd door het Veteranenloket van het Veteraneninstituut. Het gaat hier in het Veteranenbeleid om een laagdrempelige, herkenbare toegang voor zowel de doelgroep als voor vragen van medewerkers van civiele (GGZ) zorg- en hulpverleningsinstellingen.Doelgroep


- Voor iedereen

Speciaal gericht op:
De volgende doelgroep (of -en):
- veteranen
- dienstslachtoffers


Gegevens ingevoerd: 11-6-2014 16:46:36
Laatste wijziging: 21-1-2020 20:16:31
Fout bij opvragen organisatie!