HomeArtillerie Veteranen Associatie (AVA) › Nuldelijnsondersteuning
Zoom:

Nuldelijnsondersteuning

Doel:

Het ondersteunen van de veteraan en zijn relatie door een daarvoor opgeleide collega veteraan (nuldelijnshelper) bij de verwerking of hantering van psychosociale en psychische klachten na een ingrijpende gebeurtenis of de gevolgen daarvan.
 


Werkwijze:

Door het organiseren van een systeem van nuldelijnshelpers aandacht geven aan de erkenning, waardering en zorg voor veteranen en hun relatie.

Informatie en advies over alles wat met veteranen te maken heeft en het geven van ondersteuning bij psychosociale en psychische klachten na een ingrijpende gebeurtenis.

Een veteraan met psychosociale of psychische klachten wordt door een daarvoor opgeleide collega veteraan (nuldelijnshelper) ondersteund bij de verwerking of hantering van deze klachten. Eventueel wordt de veteraan doorgeleid naar de professionele hulpverlening.Contactpersoon:
Naam: Nuldelijnsondersteuning F.T. (Frits) Dürst Britt
Telefoonnummer: 06-46569813
E-mail: info@artillerieveteranen.nl


Doelgroep


- Voor iedereen

Speciaal gericht op:
De volgende doelgroep (of -en):
- veteranen
- dienstslachtoffers


Gegevens ingevoerd: 15-4-2013 13:50:04
Laatste wijziging: 21-1-2020 20:36:17

Aangeboden door:

Artillerie Veteranen Associatie (AVA)


Postadres: Postbus 90004, 3509 AA Utrecht
Telefoonnummer: 0525-657326
E-mail: info@artillerieveteranen.nl
Website: www.artillerieveteranen.nl


Organisatie Type
Veteranen en dienstslachtoffers


Doelstelling of kernactiviteit:
Doelstelling van de AVA is op de eerste plaats de behartiging van de belangen van veteranen, in het bijzonder van hen die hebben gediend bij het Wapen der Artillerie en haar sympathisanten. Daarnaast ondersteunt zij de korpsgeest en kameraadschap van de veteranen.


Belangrijkste doelgroepen:
De AVA is voor veteranen en voor sympathisanten (o.a. post-actieven, voormalig dienstplichtig artilleristen en de achterban)


Soorten diensten of activiteiten:
Belangenbehartiging, informatieverstrekking, saamhorigheidsactiviteiten, reünies, sociale activiteiten, herdenken en ondersteuning bij de verwerking of hantering van psychosociale en psychische klachten na een ingrijpende gebeurtenis of de gevolgen daarvan


Contactpersoon:
Nuldelijnsondersteuning F.T. (Frits) Dürst Britt
E-mail: info@artillerieveteranen.nl
Telefoonnummer: 06-46569813