HomeBond van Nederlandse Militaire Oorlogs- en Dienstslachtoffers (BNMO) › Lotgenotencontact
Zoom:

Lotgenotencontact

Doel:

Belangrijk voor de BNMO is het bij elkaar brengen van mensen die hetzelfde hebben meegemaakt en hun ervaringen kunnen delen.


Werkwijze:

Een belangrijk onderdeel van de BNMO is lotgenotencontact: het bij elkaar brengen van mensen die hetzelfde hebben meegemaakt en hun ervaringen kunnen delen.

Want erkenning en herkenning is ook voor oorlogs- en dienstslachtoffers een begin om te werken aan herstel en verwerking van de opgelopen schade.

Lotgenotencontact vindt plaats dicht bij huis via het activiteitenprogramma van de veertien BNMO-afdelingen, maar ook landelijk dankzij de door de Basis aangeboden nazorgprogramma's waar BNMO-leden gebruik van kunnen maken.Doelgroep


- Voor iedereen - vanaf 18 jaar


Speciaal gericht op:
De volgende doelgroep (of -en):
- veteranen
- dienstslachtoffers


Specifieke doelgroep
Veteranen, overige (ex-) geuniformeerden en dienstslachtoffers


Gegevens ingevoerd: 31-1-2013 20:53:38
Laatste wijziging: 21-1-2020 12:21:35

Aangeboden door:

Bond van Nederlandse Militaire Oorlogs- en Dienstslachtoffers (BNMO)


Bezoekadres: W. van Lanschotlaan 1, 3941 XV Doorn
Postadres: Postbus 125, 3940 AC Doorn
Telefoonnummer: 0343-47 4110
Faxnummer: 0343-47 4114
E-mail: info@bnmo.nl
Website: www.bnmo.nl

Route / kaart:Organisatie Type
Veteranen en dienstslachtoffers


Doelstelling of kernactiviteit:
Onafhankelijke belangenorganisatie voor beschadigde (ex) geuniformeerden en hun gezinnen.


Soorten diensten of activiteiten:
Veel is bereikt. De BNMO heeft gezorgd voor een aanvaardbaar stelsel van militaire invaliditeitspensioenen in Nederland. Ook heeft de BNMO aangepaste huisvesting gerealiseerd en een gerenommeerd nazorgcentrum gebouwd, dat nu is ondergebracht in ‘de Basis' in Doorn. De BNMO zet zich in als onafhankelijke vereniging met veel kennis van zaken op het gebied van belangenbehartiging en lotgenotencontact.


Contactpersoon:
Hoofdcoördinator Nuldelijnsondersteuning Ruud van Brummelen
E-mail: r.vanbrummelen@bnmo.nl
Telefoonnummer: 06 11 50 27 44