HomeBond van Oud-Stoottroepers en Stoottroepers (BOSS) › Nuldelijnsondersteuning
Zoom:

Nuldelijnsondersteuning

Doel:

Het ondersteunen van de veteraan en zijn relatie door een daarvoor opgeleide collega veteraan (nuldelijnshelper) bij de verwerking of hantering van psychosociale en psychische klachten na een ingrijpende gebeurtenis of de gevolgen daarvan.

Meer informatie:
 


Werkwijze:

Door het organiseren van een systeem van nuldelijnshelpers aandacht geven aan de erkenning, waardering en zorg voor veteranen en hun relatie.

Informatie en advies over alles wat met veteranen te maken heeft en het geven van ondersteuning bij psychosociale en psychische klachten na een ingrijpende gebeurtenis.

Een veteraan met psychosociale of psychische klachten wordt door een daarvoor opgeleide collega veteraan (nuldelijnshelper) ondersteund bij de verwerking of hantering van deze klachten. Eventueel wordt de veteraan doorgeleid naar de professionele hulpverlening.Contactpersoon:
Naam: Henk van der Burg, Harderwijk (nuldelijnsondersteuning)
Telefoonnummer: 0341-557383 of 06-22887935


Doelgroep


- Voor iedereen

Speciaal gericht op:
De volgende doelgroep (of -en):
- veteranen
- dienstslachtoffers


Gegevens ingevoerd: 20-3-2013 12:02:28
Laatste wijziging: 21-1-2020 20:41:50

Aangeboden door:

Bond van Oud-Stoottroepers en Stoottroepers (BOSS)


Postadres: Ganzerik 8, 8255 KD Swifterbant
Telefoonnummer: 0321-320436
E-mail: sec@stoottroepers.nl
Website: www.stoottroepers.nl


Organisatie Type
Veteranen en dienstslachtoffers


Doelstelling of kernactiviteit:
Het in stand houden en bevorderen van banden van vriendschap die tijdens het dienen bij het Regiment Stoottroepen zijn ontstaan; • Het onderhouden van nauwe contacten met het Regiment Stoottroepen; • Het blijven eren en herdenken van alle gevallenen; • Het behartigen van belangen van: - leden van de vereniging; - in bijzondere gevallen Oud-Stoottroepers en Stoottroepers die geen lid zijn, zulks naar oordeel van het hoofdbestuur.


Belangrijkste doelgroepen:
Alle veterane stoottroepers en hun relaties ongeacht of nog in actieve dienst of postactief.


Soorten diensten of activiteiten:
De kringen van de BOSS, allen vertegenwoordigd in het Hoofdbestuur, organiseren op regionaal niveau diverse activiteiten voor de leden. Op dit moment zijn er 14 kringen actief, verdeeld over heel Nederland. Het aantal leden bedraagt 2.050. Ook worden er samen met het Regiment Stoottroepen Prins Bernhard uit Assen activiteiten ontplooid. Alle eenheden van het Regiment zijn 'geadopteerd' door een kring van de BOSS. Bij uitzendingen in het kader van peace keeping of peace enforcing operaties dragen de kringen van de BOSS onder andere zorg voor deel van 'de morele ondersteuning'. Ook nemen leden van de kringen deel aan de zogenaamde Regimentsoefeningen van de parate Stoottroepers uit Assen.


Contactpersoon:
Henk van der Burg, Harderwijk (nuldelijnsondersteuning)
Telefoonnummer: 0341-557383 of 06-22887935