HomeBond van Wapenbroeders (BVW) › Nuldelijnsondersteuning
Zoom:

Nuldelijnsondersteuning

Doel:

Het ondersteunen van de veteraan en zijn relatie door een daarvoor opgeleide collega veteraan (nuldelijnshelper) bij de verwerking of hantering van psychosociale en psychische klachten na een ingrijpende gebeurtenis of de gevolgen daarvan.
 


Werkwijze:

Door het organiseren van een systeem van nuldelijnshelpers aandacht geven aan de erkenning, waardering en zorg voor veteranen en hun relatie.

Informatie en advies over alles wat met veteranen te maken heeft en het geven van ondersteuning bij psychosociale en psychische klachten na een ingrijpende gebeurtenis.

Een veteraan met psychosociale of psychische klachten wordt door een daarvoor opgeleide collega veteraan (nuldelijnshelper) ondersteund bij de verwerking of hantering van deze klachten. Eventueel wordt de veteraan doorgeleid naar de professionele hulpverlening.Contactpersoon:
Naam: Coördinator nuldelijnsondersteuning Jaap van der Kleijn
Telefoonnummer: 06 816 367 19


Doelgroep


- Voor iedereen

Speciaal gericht op:
De volgende doelgroep (of -en):
- veteranen
- dienstslachtoffers


Gegevens ingevoerd: 25-3-2013 11:57:40
Laatste wijziging: 21-1-2020 20:46:35

Aangeboden door:

Bond van Wapenbroeders (BVW)


Bezoekadres: Van Hobokenhaven 63, 2993 HH Barendrecht
Postadres: Van Hobokenhaven 63, 2993 HH Barendrecht
Telefoonnummer: 06-53372092
E-mail: secretaris@wapenbroeders.nl
Website: www.bondvanwapenbroeders.nl

Route / kaart:Organisatie Type
Veteranen en dienstslachtoffers


Doelstelling of kernactiviteit:
De Bond van Wapenbroeders is de oudste en de grootste landelijke algemene vereniging van oud-militairen en actief dienende militairen van de Nederlandse krijgsmacht, alsmede van oud-verzetslieden en opvarenden van de Koopvaardij die in de Tweede Wereldoorlog onder Nederlandse of geallieerde vlag hebben gevaren.


Belangrijkste doelgroepen:
Alle Wapenbroeders veteranen en hun relaties ongeacht of nog in actieve dienst of postactief


Soorten diensten of activiteiten:
Belangenbehartiging, informatieverstrekking, saamhorigheidsactiviteiten, reünies, sociale activiteiten, herdenken en ondersteuning bij de verwerking of hantering van psychosociale en psychische klachten na een ingrijpende gebeurtenis of de gevolgen daarvan


Contactpersonen:
Coördinator nuldelijnsondersteuning Jaap van der Kleijn
Telefoonnummer: 06 816 367 19
Voorzitter K. Vaes
E-mail: Vaes091@planet.nl
Telefoonnummer: 06-10254061
Secretaris Rens Lasoe
E-mail: Renslasoe@online.nl
Telefoonnummer: 06-54735048