HomeInspecteur-Generaal der Krijgsmacht › Bemiddeling
Zoom:

Bemiddeling

Doel:

De Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht (IGK) bemiddelt op verzoek in individuele kwesties die betrekking hebben op Defensie. Iedere (voormalige) Defensiemedewerker en/of zijn relatie kunnen een beroep doen op de IGK.

Meer informatie:


Werkwijze:

Het grootste deel van de individuele verzoeken om bemiddeling heeft betrekking op zaken waarbij de persoon via reguliere wegen heeft geprobeerd tot een oplossing te komen, maar die voor betrokkene niet naar volle tevredenheid is afgehandeld.

Uit ervaring blijkt dat persoonlijk contact met conflictpartijen doorgaans betere resultaten oplevert dan het schrijven van brieven of sturen van e-mails. Deze aanpak is weliswaar zeer arbeidsintensief maar het blijkt dat de Defensiemedewerker zich beter bij de uitkomst kan neerleggen. Zelfs als het beoogde resultaat niet (volledig) wordt behaald, is de verzoeker ervan overtuigd dat de kwestie uiterst zorgvuldig is behandeld. Dit leidt tot herstel van beschadigde relaties en geschonden vertrouwen.

Doel van de bemiddeling is de kwestie die door een van de partijen aan de orde wordt gesteld met inspanning van partijen op te lossen, onder regie van de bemiddelaar. De daarbij behorende ‘spelregels’ zijn vastgelegd in een protocol.Contactpersoon:
Naam: Ltgen Frank van Sprang
Telefoonnummer: 0889-566323
E-mail: igk@mindef.nl


Doelgroep


- voor alle leeftijden

Specifieke doelgroep
en reservisten
Gegevens ingevoerd: 12-3-2013 21:34:05
Laatste wijziging: 17-6-2022 15:41:08

Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht

Bezoekadres:
Utrechtseweg 225
Hilversum

Postadres:
Utrechtseweg 225
1213 TR Hilversum

Telefoonnummer: 0889-566323

E-mailadres: igk@mindef.nl

Website: www.defensie.nl/igk


Doelstelling of kernactiviteit: De Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht heeft een onafhankelijke rol binnen de krijgsmacht. Defensiepersoneel (ook voormalig) kan er terecht als het behoefte heeft aan een luisterend oor of bemiddeling. Daarnaast adviseert hij de minister en treedt op als Inspecteur der Veteranen en Inspecteur der Reservisten.

Belangrijkste doelgroepen: Iedere (voormalige) Defensiemedewerker of het thuisfront kan een beroep doen op de IGK.

Route / kaart:Doelstelling of kernactiviteit:
De Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht heeft een onafhankelijke rol binnen de krijgsmacht. Defensiepersoneel (ook voormalig) kan er terecht als het behoefte heeft aan een luisterend oor of bemiddeling. Daarnaast adviseert hij de minister en treedt op als Inspecteur der Veteranen en Inspecteur der Reservisten.


Belangrijkste doelgroepen:
Iedere (voormalige) Defensiemedewerker of het thuisfront kan een beroep doen op de IGK.


Soorten diensten of activiteiten:
Heeft u een probleem met Defensie waar u niet uitkomt? De Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht (IGK) kan bemiddelen.


Contactpersoon:
Ltgen Frank van Sprang
E-mail: igk@mindef.nl
Telefoonnummer: 0889-566323