HomeLandelijk Zorgsysteem voor Veteranen › Ketenzorg
Zoom:

Ketenzorg

Doel:

Het LZV is een samenhangend zorgsysteem, of zorgketen. Dat betekent dat het LZV cliënten binnen het samenwerkingsverband alle mogelijke, beschikbare zorg kan bieden. Die zorg kan zeer laagdrempelig zijn zoals geestelijke verzorging en begeleid lotgenotencontact, maar ook gespecialiseerd zoals van behandelinginstellingen.

Meer informatie:


Werkwijze:

Van nulde- tot tweedelijnszorg

In vaktermen wordt dan gesproken van nuldelijns, eerstelijns, en (gespecialiseerde) tweedelijns zorg, waarbij de eerste lijn een directe toegang voor cliënten biedt, bijvoorbeeld via huisartsen en natuurlijk het Veteranenloket met de maatschappelijk werkers van het Nederlands Veteraneninstituut

Vertrouwen en centrale regie

De diverse mogelijkheden, verdeeld over een serie bij het LZV aangesloten organisaties, maken een procesgerichte sturing noodzakelijk, waarbij de afzonderlijke zorgvormen optimaal op elkaar zijn aangesloten. Dat vereist een groot, onderling vertrouwen en een centrale regie. Voor dat laatste tekent het projectteam, bestaande uit de voorzitter en de projectmanager van het LZV.Doelgroep


- vanaf 16 jaarGegevens ingevoerd: 11-6-2014 16:43:50
Laatste wijziging: 2-11-2021 21:07:22

Landelijk Zorgsysteem voor Veteranen

Bezoekadres:
Willem van Lanschotlaan 1
3941 XV Doorn

Postadres:
Postbus 90000, MPC 55 O
3509 AA Utrecht

Telefoonnummer: 085-48 52 000

Telefoonnummer: 030 250 26 83

E-mailadres: communicatie@lzv-groep.nl

Website: www.lzv-groep.nl/


Route / kaart:


Doelstelling of kernactiviteit:
Elf kwalitatief hoogwaardige zorginstellingen, waaronder drie van Defensie, werken samen onder de noemer van het Landelijk Zorgsysteem voor Veteranen (LZV). Door deze nieuwe, centraal gecoördineerde opzet, staan de veteraan en zijn directe verwanten direct in middelpunt, zoals het ook hoort.


Contactpersoon:
Projectbureau Landelijk Zorgsysteem voor Veteranen (LZV)
Telefoonnummer: 030 250 26 50