HomeLandelijke Vereniging Veteranen Geneeskundige Diensten (LVVGNKD) › Nuldelijnsondersteuning
Zoom:

Nuldelijnsondersteuning

Doel:

Het ondersteunen van de veteraan en zijn relatie door een daarvoor opgeleide collega veteraan (nuldelijnshelper) bij de verwerking of hantering van psychosociale en psychische klachten na een ingrijpende gebeurtenis of de gevolgen daarvan.

Meer informatie:
 


Werkwijze:

Door het organiseren van een systeem van nuldelijnshelpers aandacht geven aan de erkenning, waardering en zorg voor veteranen en hun relatie.

Informatie en advies over alles wat met veteranen te maken heeft en het geven van ondersteuning bij psychosociale en psychische klachten na een ingrijpende gebeurtenis.

Een veteraan met psychosociale of psychische klachten wordt door een daarvoor opgeleide collega veteraan (nuldelijnshelper) ondersteund bij de verwerking of hantering van deze klachten. Eventueel wordt de veteraan doorgeleid naar de professionele hulpverlening.

Nuldelijns-zorg is vaak zorg zonder een formeel kader en zonder een loket. Contacten in de “nulde lijn” starten soms informeel en vrijblijvend, maar kunnen wel heel belangrijk zijn. Het gaat om de mensen uit de eigen, directe omgeving, zoals een collega, een (voor)malig commandant, veterenanen-helpers, geestelijk verzorgers, mensen die een luisterend oor hebben voor de ander. De waarde van de nulde lijn voor de buddy is de (eerste) drempelloze ondersteuning vanuit een vertrouwde omgeving. Vaak kennen mensen elkaar vanuit dezelfde achtergrond, de missie of de huidige situatie.Contactpersoon:
Naam: Mevr. Sandra van der Zanden-Kruger (nuldelijnsondersteuning)
Telefoonnummer: 06-50577805
E-mail: bs.gnkd.mcc@gmail.com


Doelgroep


- Voor iedereen

Speciaal gericht op:
De volgende doelgroep (of -en):
- veteranen
- dienstslachtoffers


Gegevens ingevoerd: 15-2-2013 16:11:08
Laatste wijziging: 23-1-2020 13:28:49

Aangeboden door:

Landelijke Vereniging Veteranen Geneeskundige Diensten (LVVGNKD)


Postadres: Postbus 650, 3850 AR Ermelo
Telefoonnummer: 06-221 161 07
E-mail: veteranen@regimentgeneeskundigetroepen.nl
Website: www.regimentgeneeskundigetroepen.nl/lvvgnkd


Organisatie Type
Veteranen en dienstslachtoffers


Doelstelling of kernactiviteit:
De vereniging heeft als doel de band tussen de veteranen en de nog actief dienende militairen, die dienen of gediend hebben bij het Regiment Geneeskundige Troepen of bij een geneeskundige eenheid, in stand te houden en daar waar mogelijk te verbeteren. Daarnaast heeft de vereniging als doel de belangen, in de breedste zin van het woord, van haar leden te behartigen. Tevens stelt de vereniging zich ten doel de Commandant Regiment Geneeskundige Troepen te ondersteunen bij de traditiehandhaving, de bevordering van de Regimentsgeest en het naar buiten toe uitdragen van het Regiment.


Belangrijkste doelgroepen:
Alle veteranen Geneeskundige Diensten en hun relaties ongeacht of nog in actieve dienst of postactief


Soorten diensten of activiteiten:
Belangenbehartiging, informatieverstrekking, saamhorigheidsactiviteiten, reünies, sociale activiteiten, herdenken en ondersteuning bij de verwerking of hantering van psychosociale en psychische klachten na een ingrijpende gebeurtenis of de gevolgen daarvan


Contactpersoon:
Mevr. Sandra van der Zanden-Kruger (nuldelijnsondersteuning)
E-mail: bs.gnkd.mcc@gmail.com
Telefoonnummer: 06-50577805