HomeNederlandse Officieren Vereniging (NOV) › Individuele belangenbehartiging
Zoom:

Individuele belangenbehartiging

Doel:

Individuele Belangen Behartiging, jurische dienstverlening en medenzeggenschap.


Werkwijze:

Voor Individuele Belangen Behartiging, jurische dienstverlening en en ondersteunig van de medenzeggenschap organisatie wendt u zich tot het Verenigingsbureau.Contactpersoon:
Naam: Verenigingsbureau
Telefoonnummer: 070 - 3839504
E-mail: info@nederlandseofficierenvereniging.nl


Doelgroep


- vanaf 18 jaarGegevens ingevoerd: 13-2-2013 17:26:42
Laatste wijziging: 23-1-2020 13:30:48

Nederlandse Officieren Vereniging (NOV)

Bezoekadres:
Wassenaarseweg 2
Den Haag

Postadres:
Wassenaarseweg 2
2596 CH Den Haag

Telefoonnummer: 070 - 3839504

E-mailadres: info@nederlandseofficierenvereniging.nl

Website: www.nederlandseofficierenvereniging.nl


Route / kaart:


Doelstelling of kernactiviteit:
De Nederlandse Officieren Vereniging (NOV) is met bijna 4800 leden de grootste Vereniging voor officieren van alle krijgsmachtdelen. . Zo zijn er in samenhang twee krachtige organisaties, die u alle ondersteuning bieden om uw werk als officier goed te kunnen verrichten. Samen leggen ze meer dan voldoende professioneel gewicht in de schaal als het gaat om de optimalisering van de arbeidsvoorwaarden. En ze vormen een bundeling van krachten waarmee eveneens een wezenlijke bijdrage geleverd kan worden aan de kwaliteit van de Nederlandse krijgsmacht.

Belangrijkste doelgroepen:
Alle veterane officieren en hun relaties ongeacht of nog in actieve dienst of postactief.

Soorten diensten of activiteiten:
Belangenbehartiging voor de leden. Dat doet zij door zich sterk te maken voor:
•Een optimaal arbeidsvoorzieningenpakket
•Belastingservice: advies en assistentie
•Kosteloze rechtsbijstand
•Nazorg aan nabestaanden van leden
•Informatievoorziening ten behoeve van de beroepsgroep. op alle terreinen van Defensie.


Contactpersoon:
Verenigingsbureau
E-mail: info@nederlandseofficierenvereniging.nl
Telefoonnummer: 070 - 3839504