HomeNederlandse Unifil Vereniging (NUV) › Nuldelijnsondersteuning
Zoom:

Nuldelijnsondersteuning

Doel:

Het ondersteunen van de veteraan en zijn relatie door een daarvoor opgeleide collega veteraan (nuldelijnshelper).
 


Werkwijze:

Door het organiseren van een systeem van nuldelijnshelpers aandacht geven aan de erkenning, waardering en zorg voor veteranen en hun relatie

Informatie en advies over alles wat met veteranen te maken heeft en het geven van ondersteuning bij psychosociale en psychische klachten na een ingrijpende gebeurtenis

Een veteraan met psychosociale of psychische klachten wordt door een daarvoor opgeleide collega veteraan (nuldelijnshelper) ondersteund bij de verwerking of hantering van deze klachten. Eventueel wordt de veteraan doorgeleid naar de professionele hulpverlening.Contactpersoon:
Naam: Cees van Ingen (nuldelijns-coördinator)
Telefoonnummer: 06-24167686
E-mail: nuldelijn@unifilverening.nl


Doelgroep


- Voor iedereen

Speciaal gericht op:
De volgende doelgroep (of -en):
- veteranen
- dienstslachtoffers


Gegevens ingevoerd: 13-2-2013 19:30:45
Laatste wijziging: 23-1-2020 13:33:25

Aangeboden door:

Nederlandse Unifil Vereniging (NUV)


Postadres: Verlengde Kerkweg 52, 8085 BS Doornspijk
Telefoonnummer: 06 42842949
E-mail: info@unifilvereniging.nl
E-mail: secretaris@unifilvereniging.nl
Website: www.unifilvereniging.nl


Organisatie Type
Veteranen en dienstslachtoffers


Doelstelling of kernactiviteit:
Het behartigen van de belangen en het geven van erkenning, waardering en ondersteuning aan veteranen en hun relaties


Belangrijkste doelgroepen:
Unifil veteranen en hun relaties ongeacht of nog in actieve dienst of postactief


Soorten diensten of activiteiten:
Belangenbehartiging, informatieverstrekking, saamhorigheidsactiviteiten, reünies, sociale activiteiten, herdenken en ondersteuning bij de verwerking of hantering van psychosociale en psychische klachten na een ingrijpende gebeurtenis of de gevolgen daarvan


Contactpersoon:
Cees van Ingen (nuldelijns-coördinator)
E-mail: nuldelijn@unifilverening.nl
Telefoonnummer: 06-24167686