HomeStichting Maatschappelijke Dienstverlening Veteranen Amsterdam › Nuldelijnsondersteuning
Zoom:

Nuldelijnsondersteuning

Doel:

Het ondersteunen van de veteraan en zijn relatie door een daarvoor opgeleide collega veteraan (nuldelijnshelper) bij de verwerking of hantering van psychosociale en psychische klachten na een ingrijpende gebeurtenis of de gevolgen daarvan.
 


Werkwijze:

Door het organiseren van een systeem van nuldelijnshelpers aandacht geven aan de erkenning, waardering en zorg voor veteranen en hun relatie.

Informatie en advies over alles wat met veteranen te maken heeft en het geven van ondersteuning bij psychosociale en psychische klachten na een ingrijpende gebeurtenis.

Een veteraan met psychosociale of psychische klachten wordt door een daarvoor opgeleide collega veteraan (nuldelijnshelper) ondersteund bij de verwerking of hantering van deze klachten. Eventueel wordt de veteraan doorgeleid naar de professionele hulpverlening.Contactpersoon:
Naam: Dhr. Eugene Sandel
Telefoonnummer: 06-42408272
E-mail: Unifil1982@hotmail.com


Doelgroep


- vanaf 18 jaarGegevens ingevoerd: 3-6-2014 12:39:26
Laatste wijziging: 21-1-2020 14:49:39

Stichting Maatschappelijke Dienstverlening Veteranen Amsterdam

Bezoekadres:
Kometensingel 150
Amsterdam

Postadres:
Kometensingel 150
1033 BZ Amsterdem

Telefoonnummer: 06-42408272

E-mailadres: Unifil1982@hotmail.com

E-mailadres: stichtingveteranenamsterdam@upcmail.nl

Website: www.stichtingveteranenamsterdam.nl


Route / kaart:


Doelstelling of kernactiviteit:
De Stichting Veteranen Amsterdam heeft als belangrijkste doelstelling zorg te dragen voor jong en wat oudere veteranen en directe familieleden, die om wat voor reden dan ook de weg naar, en het vragen om, hulp moeizaam vinden en met hun probleem rond blijven lopen met alle mogelijke gevolgen van dien. Dit veteranenontmoetingscentrum is aangesloten bij de samenwerkende Veteranenontmoetingscentra (V.O.C.) en voldoet daarmee aan de afspraken en normering op het gebied van onder meer beschikbaarheid, kwaliteit, opleidingen, klachtenreglement etc. De samenwerkende V.O.C. hebben duidelijke afspraken over het bieden van nuldelijnsondersteuning en doorverwijzing naar de professionele hulp, en zijn verbonden met het Veteraneninstituut, het Veteranenloket als toegangspoort naar de professionele zorg en het veteranen Platform als belangenbehartiger van alle veteranen. Dit V.O.C. is er voor veteraan en het thuisfront, overige bezoekers zijn echter ook meer dan welkom. Voor meer informatie zie www.veteranenontmoetingscentra.nl

Belangrijkste doelgroepen:
Wij (de SvA) zijn veteranenhelpers/kameradenhelpers (nuldelijns) en absoluut géén behandelaars, wij zullen onze maten die te maken hebben met de verwerking van en aanverwante zaken, te allen tijde doorverwijzen naar de professioneel hulpverlening. Het is vanzelfsprekend dat wij, indien gewenst, onze veteranen en directe familieleden trachten te begeleiden naar een hulpverlener en houden een 'oogje in het zeil' zodra een hulpverleningstraject is ingezet.


Contactpersoon:
Dhr. Eugene Sandel
E-mail: Unifil1982@hotmail.com
Telefoonnummer: 06-42408272