HomeStichting Regiment Verbindingstroepen (SRV) › Historische Collectie Verbindingsdienst
Zoom:

Historische Collectie Verbindingsdienst

Doel:

De Historische Collectie Verbindingsdienst komt voort uit het Museum Verbindingsdienst, opgericht in Ede op 18 februari 1969. De expositie was boven de wacht op de Elias Beeckmankazerne gesitueerd. Iedere dienstplichtige soldaat die zijn vrij vervoer kwam ophalen, liep op weg naar de uitgang langs de expositie.


Werkwijze:

In november 2012 is besloten de Historische Collectie Verbindingsdienst te huisvesten in de grote hal van gebouw C op de Bernhardkazerne, toen nog in gebruik bij het Museum Cavalerie.

Het duurde nog anderhalf jaar voordat de hal zo ver gerenoveerd was dat kon worden begonnen met de echte inrichting. Bewust is er niet gekozen voor een één op één verplaatsing van de collectie, maar werd een gesaneerde expositie opnieuw ingericht voor de toekomst. Het geheel is zeer interactief en beslaat vijf tijdvakken van 50 jaar, van 1800 tot 2050. Naast de historie komt dus ook de toekomst aan bod. De hoofdthema’s van deze tijdvakken zijn:

- 1800-1850: De veldtochten / optisch en akoestisch;

- 1850-1900: Vesting Holland / kabelgebonden telefonie en telegrafie;

- 1900-1950: Wereldoorlogen / opkomst van de radioverbindingen;

- 1950-2000: Koude oorlog en vredesoperaties / digitalisering en automatisering;

- 2000-2050: Crisisbeheersing / datacommunicatie en verdergaande automatisering.

Naast de expositiehal beschikt de Historische Collectie Verbindingsdienst over een uitgebreid archief en een winkel. Ten slotte is ook de Regimentszaal van het Regiment Verbindingstroepen ondergebracht binnen de ruimten van de collectie.

DOELGROEPEN

De Historische Collectie Verbindingsdienst richt zich vooral op actief dienende militairen en overige Defensiemedewerkers. Echter ook postactieve militairen die hun diensttijd willen herbeleven en mensen die vanuit hun hobby geïnteresseerd zijn heten we van harte welkom. De tweede doelgroep zijn de leerlingen van technische vakopleidingen, die kennis willen maken met het uitdagende werk van de Verbindingsdienst in binnen- en buitenland. Het verleden heeft geleerd dat onze toch wel technische expositie minder geschikt is voor basisschoolleerlingen.

Openingstijden

Sinds 25 februari 2015 is de expositie op woensdagen van 10.00 tot 16.00 uur open voor het publiek. Voor groepen van 6 tot 40 personen bestaat de mogelijkheid om, op afspraak, op andere werkdagen een bezoek aan de collectie te brengen. De toegang is gratis, maar een vrijwillige financiële bijdrage in de bus in de hal wordt zeer gewaardeerd.Doelgroep


- Voor iedereen

Speciaal gericht op:
De volgende doelgroep (of -en):
- veteranen
- dienstslachtoffers


Laatste wijziging: 23-1-2020 20:00:36

Aangeboden door:

Stichting Regiment Verbindingstroepen (SRV)


Bezoekadres: Wolweg 100 Stroe
Postadres: Postbus 3003, 3800 DA Amersfoort
Telefoonnummer: 06-10941898
E-mail: SC.Stindt@mindef.nl
Website: www.verbindingsdienst.nl

Route / kaart:Organisatie Type
Veteranen en dienstslachtoffers


Doelstelling of kernactiviteit:
Het behartigen van de belangen en het geven van erkenning, waardering aan veteranen en hun relaties


Belangrijkste doelgroepen:
Alle veteranen en hun relaties ongeacht of nog in actieve dienst of postactief


Soorten diensten of activiteiten:
Belangenbehartiging, informatieverstrekking, saamhorigheidsactiviteiten, reünies, sociale activiteiten, herdenken