HomeStichting Veteranen Brabant Zuidoost › Ontmoetingscentrum De Treffer
Zoom:

Ontmoetingscentrum De Treffer

Doel:

Zekerstellen dat de belangen van de veteraan worden behartigd en de veteraan de verdiende erkenning en waardering krijgt. Het bevorderen van onderlinge contacten door het organiseren van bijeenkomsten. Het ondersteunen van de veteraan en zijn relatie door een daarvoor opgeleide collega veteraan (nuldelijnshelper).


Werkwijze:

Het ontmoetingscentrum biedt veel faciliteiten. Deze zijn verdeeld over de begane grond en de eerste verdieping.

Helaas beschikken we nog niet over een lift, waardoor de eerste verdieping moeilijk bereikbaar is voor mindervaliden. Hier hopen wij in de toekomst verandering in te kunnen brengen, zodat het ontmoetingscentrum volledig toegankelijk wordt voor mindervaliden.

Het ontmoetingscentrum is een rookvrij gebouw. Rokers kunnen gebruik maken van onze achterplaats.

Door het organiseren van saamhorigheidsactiviteiten, ontplooien van sociale activiteiten en een systeem van nuldelijnshelpers aandacht geven aan de erkenning, waardering en zorg voor veteranen en hun relatie.

Een veteraan met psychosociale of psychische klachten wordt door een daarvoor opgeleide collega veteraan (nuldelijnshelper) ondersteund bij de verwerking of hantering van deze klachten. Eventueel wordt de veteraan doorgeleid naar de professionele hulpverlening.Contactpersoon:
Naam: Huub Vleeshouwers
Telefoonnummer: 06 53 51 08 51
E-mail: voorzitter@svbzo.nl


Doelgroep


- Voor iedereen - vanaf 18 jaar


Speciaal gericht op:
De volgende doelgroep (of -en):
- veteranen
- dienstslachtoffers


Gegevens ingevoerd: 4-3-2013 9:22:19
Laatste wijziging: 21-1-2020 20:08:22

Aangeboden door:

Stichting Veteranen Brabant Zuidoost


Bezoekadres: Smitsstraat 17 Eindhoven
Postadres: Smitsstraat 17, 5612 JW Eindhoven
Telefoonnummer: 06-57154379 (hulpvragen)
E-mail: info@svbzo.nl
Telefoonnummer: 040-848 79 20 (De Treffer)
Website: www.svbzo.nl

Route / kaart:Organisatie Type
Veteranen en dienstslachtoffers


Doelstelling of kernactiviteit:
* Het beheren van een inloophuis voor veteranen en hun partner. * Het inloophuis zal dienen om contacten tussen veteranen mogelijk te maken. * Het bieden van de mogelijkheid aan veteranen en/of hun partner om vanuit het inloophuis activiteiten te organiseren. * Intermediair te zijn (indien benodigd) tussen de veteraan en de professionele hulpverlening. * Het geven van voorlichting aan derden om meer begrip te kweken voor de veteraan en zijn/haar taakstelling. * Nauwe samenwerking onderhouden met de Stichting 18 September, mbt de viering van het 18 September feest. Dit veteranenontmoetingscentrum is aangesloten bij de samenwerkende Veteranenontmoetingscentra (V.O.C.) en voldoet daarmee aan de afspraken en normering op het gebied van onder meer beschikbaarheid, kwaliteit, opleidingen, klachtenreglement etc. De samenwerkende V.O.C. hebben duidelijke afspraken over het bieden van nuldelijnsondersteuning en doorverwijzing naar de professionele hulp, en zijn verbonden met het Veteraneninstituut, het Veteranenloket als toegangspoort naar de professionele zorg en het veteranen Platform als belangenbehartiger van alle veteranen. Dit V.O.C. is er voor veteraan en het thuisfront, overige bezoekers zijn echter ook meer dan welkom. Voor meer informatie zie www.veteranenontmoetingscentra.nl


Belangrijkste doelgroepen:
Alle veteranen en hun relaties ongeacht of nog in actieve dienst of postactief


Soorten diensten of activiteiten:
Belangenbehartiging, informatieverstrekking, saamhorigheidsactiviteiten, re√ľnies,
sociale activiteiten, herdenken en Nuldelijns ondersteuning


Contactpersonen:
Eric Nettekoven
E-mail: info@svbzo.nl
Telefoonnummer: 040-8487920 / 06-57154379
Huub Vleeshouwers
E-mail: voorzitter@svbzo.nl
Telefoonnummer: 06 53 51 08 51