HomeStichting Veteranen Brabant Zuidoost › Ontmoetingscentrum De Treffer
Zoom:

Ontmoetingscentrum De Treffer

Doel:

Wij als SVBZO zijn er voor de veteranen en hun familie en voor belangstellenden zowel burgers als militairen zonder uitzendervaring.
Wij bieden een veilige plek in De Treffer waar ook veel activiteiten plaatsvinden.
Wij willen verhalen delen en men mag gehoord worden.Meer informatie:


Werkwijze:

Het ontmoetingscentrum biedt veel faciliteiten. Deze zijn verdeeld over de begane grond en de eerste verdieping. Inmiddels beschikken we over een traplift, waardoor de eerste verdieping bereikbaar is voor mindervaliden. 

Het ontmoetingscentrum is een rookvrij gebouw. Rokers kunnen gebruik maken van onze achterplaats. Door het organiseren van saamhorigheidsactiviteiten, ontplooien van sociale activiteiten en een systeem van nuldelijnshelpers aandacht geven aan de erkenning, waardering en zorg voor veteranen en hun relatie. Een veteraan met psychosociale of psychische klachten wordt door een daarvoor opgeleide collega veteraan (nuldelijnshelper) ondersteund bij de verwerking of hantering van deze klachten. Eventueel wordt de veteraan doorgeleid naar de professionele hulpverlening.Contactpersoon:
Naam: Huub Vleeshouwers
Telefoonnummer: 06 53 51 08 51
E-mail: voorzitter@svbzo.nl


Doelgroep


- vanaf 18 jaarGegevens ingevoerd: 4-3-2013 9:22:19
Laatste wijziging: 21-1-2020 20:08:22

Stichting Veteranen Brabant Zuidoost

Bezoekadres:
Smitsstraat 17
Eindhoven

Postadres:
Smitsstraat 17
5612 JW Eindhoven

Telefoonnummer: 040-848 79 20 (De Treffer)

Telefoonnummer: 06-57154379 (hulpvragen)

E-mailadres: info@svbzo.nl

Website: www.svbzo.nl


Route / kaart:


Doelstelling of kernactiviteit:
* Het beheren van een inloophuis voor veteranen en hun partner. * Het inloophuis zal dienen om contacten tussen veteranen mogelijk te maken. * Het bieden van de mogelijkheid aan veteranen en/of hun partner om vanuit het inloophuis activiteiten te organiseren. * Intermediair te zijn (indien benodigd) tussen de veteraan en de professionele hulpverlening. * Het geven van voorlichting aan derden om meer begrip te kweken voor de veteraan en zijn/haar taakstelling. * Nauwe samenwerking onderhouden met de Stichting 18 September, mbt de viering van het 18 September feest. Dit veteranenontmoetingscentrum is aangesloten bij de samenwerkende Veteranenontmoetingscentra (V.O.C.) en voldoet daarmee aan de afspraken en normering op het gebied van onder meer beschikbaarheid, kwaliteit, opleidingen, klachtenreglement etc. De samenwerkende V.O.C. hebben duidelijke afspraken over het bieden van nuldelijnsondersteuning en doorverwijzing naar de professionele hulp, en zijn verbonden met het Veteraneninstituut, het Veteranenloket als toegangspoort naar de professionele zorg en het veteranen Platform als belangenbehartiger van alle veteranen. Dit V.O.C. is er voor veteraan en het thuisfront, overige bezoekers zijn echter ook meer dan welkom. Voor meer informatie zie www.veteranenontmoetingscentra.nl

Belangrijkste doelgroepen:
Alle veteranen en hun relaties ongeacht of nog in actieve dienst of postactief

Soorten diensten of activiteiten:
Belangenbehartiging, informatieverstrekking, saamhorigheidsactiviteiten, reünies,
sociale activiteiten, herdenken en Nuldelijns ondersteuning


Contactpersonen:
Eric Nettekoven
E-mail: info@svbzo.nl
Telefoonnummer: 040-8487920 / 06-57154379

Huub Vleeshouwers
E-mail: voorzitter@svbzo.nl
Telefoonnummer: 06 53 51 08 51