HomeUnie van Nederlandse Veteranen (UNV) › Belangenbehartiging veteranen
Zoom:

Belangenbehartiging veteranen

Doel:

Zekerstellen dat de belangen van de veteraan worden behartigd en de veteraan de verdiende erkenning en waardering krijgt. Het bevorderen van onderlinge contacten door het organiseren van bijeenkomsten.


Werkwijze:

Door het organiseren van saamhorigheidsactiviteiten, ontplooien van sociale activiteiten Informatie en advies over alles wat met veteranen te maken heeftDoelgroep


- vanaf 18 jaarGegevens ingevoerd: 14-2-2013 9:37:37
Laatste wijziging: 4-12-2022 21:01:18

Unie van Nederlandse Veteranen (UNV)

Postadres:
Vitringaweg 4
8071 KA Nunspeet

Telefoonnummer: 06-24157110

E-mailadres: secretarisunv@gmail.com

Website: www.unievannederlandseveteranen.nl


Doelstelling of kernactiviteit:
Het behartigen van de belangen en het geven van erkenning, waardering en ondersteuning aan veteranen en hun relaties * Het waarborgen van het saamhorigheidsgevoel van hen die in de krijgsmacht of koopvaardij dienen of gediend hebben, die deelgenomen hebben aan het verzet ten tijde van de Tweede Wereldoorlog, of hebben deelgenomen aan vredesacties in Europees of internationaal verband. * Het bevorderen van vriendschappelijke betrekkingen en samenwerking op nationaal, Europees en internationaal niveau, met organisaties van oud-strijders met aanverwante doelstellingen. * De behartiging van de materiele en immateriele belangen en hulpverlening, zowel collectief als individueel, zoveel mogelijk in samenwerking met gelijkgerichte organisaties en instellingen. * Het bijdragen van het verkrijgen van erkenning van de status "veteraan". * Het ijveren voor een blijvend eren en op waardige wijze gedenken van de gevallenen.

Belangrijkste doelgroepen:
Alle veteranen en hun relaties ongeacht of nog in actieve dienst of postactief.

Soorten diensten of activiteiten:
2x per jaar een Reünie en jaarvergadering, deelname aan de Defilés in Wageningen en Den Haag. Deelnemen aan herdenkingen door het gehele land.


Contactpersoon:
Gerrit Storteboom
E-mail: secretarisunvkovom@gmail.com
Telefoonnummer: 06-24157110