HomeVereniging Jonge Veteranen (VJV) › Belangenbehartiging, informatieverstrekking, saamhorigheidsactiviteiten, reünies, sociale activiteiten, herdenken
Zoom:

Belangenbehartiging, informatieverstrekking, saamhorigheidsactiviteiten, reünies, sociale activiteiten, herdenken

Doel:

Zekerstellen dat de belangen van de veteraan worden behartigd en de veteraan de verdiende erkenning en waardering krijgt. Het bevorderen van onderlinge contacten door het organiseren van bijeenkomsten.


Werkwijze:

Door het organiseren van saamhorigheidsactiviteiten, ontplooien van sociale activiteiten en een systeem van nuldelijnshelpers aandacht geven aan de erkenning, waardering en zorg voor veteranen en hun relatieDoelgroep


- Voor iedereen - vanaf 18 jaar


Speciaal gericht op:
De volgende doelgroep (of -en):
- veteranen
- dienstslachtoffers


Gegevens ingevoerd: 12-2-2013 14:00:12
Laatste wijziging: 23-1-2020 20:34:25

Aangeboden door:

Vereniging Jonge Veteranen (VJV)


Postadres: p/a Willem van Lanschotlaan 1, 3941 XV Doorn
E-mail: info@jongeveteranen.nl
Website: www.jongeveteranen.nl


Organisatie Type
Veteranen en dienstslachtoffers


Doelstelling of kernactiviteit:
* Belangenbehartiging voor alle veteranen die uitgezonden zijn geweest, inclusief de pre veteranen. * De veteranen vertegenwoordigen op sociaal/maatschappelijk vlak, bij instanties die zich bezighouden met de positie en het beleid voor veteranen * De veteranen maatschappelijk meer profileren en werken aan een betere acceptatie door het Nederlandse publiek. * Bijstaan van de individuele veteraan bij allerlei problemen die met de uitzending te maken heeft.


Belangrijkste doelgroepen:
Alle jonge veteranen en hun relaties ongeacht of nog in actieve dienst of postactief


Soorten diensten of activiteiten:
Belangenbehartiging, informatieverstrekking, saamhorigheidsactiviteiten, reünies, sociale activiteiten, herdenken en ondersteuning bij de verwerking of hantering van psychosociale en psychische klachten na een ingrijpende gebeurtenis of de gevolgen daarvan.