HomeVereniging van Veteranen en Postactieven van het Regiment Verbindingstroepen › Belangenbehartiging veteranen
Zoom:

Belangenbehartiging veteranen

Doel:

Zekerstellen dat de belangen van de veteraan worden behartigd en de veteraan de verdiende erkenning en waardering krijgt. Het bevorderen van onderlinge contacten door het organiseren van bijeenkomsten.


Werkwijze:

Door het organiseren van saamhorigheidsactiviteiten, ontplooien van sociale activiteiten Informatie en advies over alles wat met veteranen te maken heeft. Voor iedereen behorende tot het Regiment Verbindingstroepen.



Contactpersoon:
Naam: Hans Peters (coördinator nuldelijnsondersteuning)
Telefoonnummer: 06-10563699
E-mail: soldenier@outlook.com


Doelgroep


- vanaf 18 jaar



Gegevens ingevoerd: 15-2-2013 16:17:16
Laatste wijziging: 23-1-2020 21:03:11

Vereniging van Veteranen en Postactieven van het Regiment Verbindingstroepen

Postadres:
Majoor Landzaatweg 14
3911 AV Rhenen

Telefoonnummer: 06-81612488

E-mailadres: vvprv@live.nl

Website: www.vvprv.nl


Doelstelling of kernactiviteit:
Het onderhouden van contacten met de veteranen en postactieven van het Regiment Verbindingstroepen; Het behartigen van de belangen van de leden voor zover dat binnen haar vermogen ligt; en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Belangrijkste doelgroepen:
Veteranen en Postactieven ingedeeld (geweest) bij het Regiment Verbindingstroepen

Soorten diensten of activiteiten:
Belangenbehartiging, informatieverstrekking, saamhorigheidsactiviteiten, reünies, sociale activiteiten, herdenken en ondersteuning bij de verwerking of hantering van psychosociale en psychische klachten na een ingrijpende gebeurtenis of de gevolgen daarvan


Contactpersoon:
Hans Peters (coördinator nuldelijnsondersteuning)
E-mail: soldenier@outlook.com
Telefoonnummer: 06-10563699