HomeVereniging van Veteranen en Postactieven van het Regiment Verbindingstroepen › Nuldelijnsondersteuning
Zoom:

Nuldelijnsondersteuning

Doel:

Het ondersteunen van de veteraan en zijn relatie door een daarvoor opgeleide collega veteraan (nuldelijnshelper) bij de verwerking of hantering van psychosociale en psychische klachten na een ingrijpende gebeurtenis of de gevolgen daarvan

Onder nuldelijnsondersteuning wordt verstaan het aanbieden van laagdrempelige opvang en daarmee een bijdrage leveren aan de verwerking of hantering van psychosociale en psychische klachten na een ingrijpende gebeurtenis en de gevolgen daarvan. De collegiale of persoonlijke context, geven de mogelijkheid om ondersteuning te laten plaatsvinden zonder oordeel, commentaar of kritiek en juist met openheid, begrip en steun; aspecten die bij de ondersteuning van groot belang zijn.

 


Werkwijze:

Door het organiseren van een systeem van nuldelijnshelpers aandacht geven aan de erkenning, waardering en zorg voor veteranen en hun relatie.

Informatie en advies over alles wat met veteranen te maken heeft en het geven van ondersteuning bij psychosociale en psychische klachten na een ingrijpende gebeurtenis.

Een veteraan met psychosociale of psychische klachten wordt door een daarvoor opgeleide collega veteraan (nuldelijnshelper) ondersteund bij de verwerking of hantering van deze klachten. Eventueel wordt de veteraan doorgeleid naar de professionele hulpverlening.Contactpersoon:
Naam: Hans Peters (coördinator nuldelijnsondersteuning)
Telefoonnummer: 06-10563699
E-mail: soldenier@outlook.com


Doelgroep


- Voor iedereen

Speciaal gericht op:
De volgende doelgroep (of -en):
- veteranen
- dienstslachtoffers


Gegevens ingevoerd: 24-5-2013 8:32:05
Laatste wijziging: 23-1-2020 21:03:25

Aangeboden door:

Vereniging van Veteranen en Postactieven van het Regiment Verbindingstroepen


Postadres: Majoor Landzaatweg 14, 3911 AV Rhenen
Telefoonnummer: 06-81612488
E-mail: vvprv@live.nl
Website: www.vvprv.nl


Organisatie Type
Veteranen en dienstslachtoffers


Doelstelling of kernactiviteit:
Het onderhouden van contacten met de veteranen en postactieven van het Regiment Verbindingstroepen; Het behartigen van de belangen van de leden voor zover dat binnen haar vermogen ligt; en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.


Belangrijkste doelgroepen:
Veteranen en Postactieven ingedeeld (geweest) bij het Regiment Verbindingstroepen


Soorten diensten of activiteiten:
Belangenbehartiging, informatieverstrekking, saamhorigheidsactiviteiten, reünies, sociale activiteiten, herdenken en ondersteuning bij de verwerking of hantering van psychosociale en psychische klachten na een ingrijpende gebeurtenis of de gevolgen daarvan


Contactpersoon:
Hans Peters (coördinator nuldelijnsondersteuning)
E-mail: soldenier@outlook.com
Telefoonnummer: 06-10563699