HomeVereniging Veteranen Grenadiers en Jagers (11 Infbat vAslt GGJ) › Nuldelijnsondersteuning
Zoom:

Nuldelijnsondersteuning

Doel:

Ondersteunen van de veteraan en diens relatie door een daarvoor opgeleide collega (nuldelijnshelper).
 


Werkwijze:

Door het organiseren van een systeem van nuldelijnshelpers aandacht geven aan de erkenning, waardering en zorg voor veteranen en hun relatie.

Informatie en advies over alles wat met veteranen te maken heeft en het geven van ondersteuning bij psychosociale en psychische klachten na een ingrijpende gebeurtenis.

Een veteraan met psychosociale of psychische klachten wordt door een daarvoor opgeleide collega veteraan (nuldelijnshelper) ondersteund bij de verwerking of hantering van deze klachten. Eventueel wordt de veteraan doorgeleid naar de professionele hulpverlening.Contactpersoon:
Naam: Ron Schellekens
Telefoonnummer: 06 23 84 91 02


Doelgroep


- Voor iedereen

Speciaal gericht op:
De volgende doelgroep (of -en):
- veteranen
- dienstslachtoffers


Gegevens ingevoerd: 15-2-2013 11:50:44
Laatste wijziging: 24-1-2020 12:00:26

Aangeboden door:

Vereniging Veteranen Grenadiers en Jagers (11 Infbat vAslt GGJ)


Postadres: Sliedrechthof 3, 6843 EZ Arnhem
Telefoonnummer: 06 34 707 263
E-mail: secretarisvvgj@gmail.com
Website: www.verenigingveteranengrenadiersenjagers.nl


Organisatie Type
Veteranen en dienstslachtoffers


Doelstelling of kernactiviteit:
VVGJ bevordert namens het Garderegiment Grenadiers en Jagers de saamhorigheid voor allen die zich daarmee verbonden voelen, bevordert de erkenning en waardering voor haar veteranen en hun thuisfrontleden, zet zich in voor de algemene belangenbehartiging van haar leden. VVGJ ondersteunt individuele hulpvragers en helpt hen waar nodig op weg naar het relevante zorgloket.


Belangrijkste doelgroepen:
a. (Ex-)beroepsmilitairen met rode baret die dienen of gediend hebben bij een eenheid van het Garderegiment Grenadiers en Jagers (1993-1996 12Infbat GJ; vanaf 1993 11Infbat lumbl GGJ, Ststcie LMB en RFGGJ). Ook andere (ex-) militairen die op uitzending zijn geweest met 11Infbat GGJ of 12 Infbat GJ als moedereenheid zijn welkom. De thuisfrontleden of relatie van onze leden zijn ook welkom. b. Veteranen uit de meidagen 1940 en Ned-Indië die in een GG of GJ eenheid hebben gediend zijn veelal al lid; wij zijn hen dankbaar voor hun inzet bij het bevechten van het huidige veteranenbeleid. c. Grenadiers en Jagers uit de periode 1950-1993 zijn ook welkom, ook niet-veteranen. d. VVGJ ondersteunt alle veteranen en hun relaties die hulp vragen ongeacht hun militaire achtergrond.


Soorten diensten of activiteiten:
a. VVGJ bevordert de algemene belangenbehartiging voor alle veteranen en specifiek haar leden via het VP.
b. VVGJ organiseert in het kader van de saamhorigheid jaarlijks op/rond 7 juli een algemene reünie op de Oranjekazerrne en desgewenst specifieke bijeenkomsten voor kleinere groepen. Ons Museum is het hele jaar open. Onze website is voor iedereen toegankelijk.
c. VVGJ ondersteunt bij het verwerken of hanteren van psychosociale en psychische klachten na een ingrijpende gebeurtenis of de gevolgen daarvan.


Contactpersoon:
Ron Schellekens
Telefoonnummer: 06 23 84 91 02