HomeVereniging Veteranen Korps Commandotroepen (VV KCT) › Nuldelijnsondersteuning
Zoom:

Nuldelijnsondersteuning

Doel:

Het ondersteunen van de veteraan en zijn relatie door een daarvoor opgeleide collega veteraan (nuldelijnshelper) bij de verwerking of hantering van psychosociale en psychische klachten na een ingrijpende gebeurtenis of de gevolgen daarvan.

Meer informatie:
 


Werkwijze:

Door het organiseren van een systeem van nuldelijnshelpers aandacht geven aan de erkenning, waardering en zorg voor veteranen en hun relatie.

De vereniging maakt gebruik van het systeem dat door de Commandostichting is opgezet.

Informatie en advies over alles wat met veteranen te maken heeft en het geven van ondersteuning bij psychosociale en psychische klachten na een ingrijpende gebeurtenis

Een veteraan met psychosociale of psychische klachten wordt door een daarvoor opgeleide collega veteraan (nuldelijnshelper) ondersteund bij de verwerking of hantering van deze klachten. Eventueel wordt de veteraan doorgeleid naar de professionele hulpverlening.

De nuldelijnshelpers van de Commandostichting zijn over het hele land verspreid.

Onze contactpersoon kan u in contact brengen met de dichtstbijzijnde helper.

Telefoon: 06 - 571 361 91

Of via het contactformulier met de link bovenaan.Contactpersoon:
Naam: Nuldelijnsondersteuning
Telefoonnummer: 06-57136191
E-mail: veteranenhulp@korpscommandotroepen.nl


Doelgroep


- Voor iedereen

Speciaal gericht op:
De volgende doelgroep (of -en):
- veteranen
- dienstslachtoffers


Gegevens ingevoerd: 15-2-2013 10:19:29
Laatste wijziging: 23-5-2018 13:28:21

Aangeboden door:

Vereniging Veteranen Korps Commandotroepen (VV KCT)


Postadres: Postbus 5011, 4700 KA Roosendaal
Website: www.korpscommandotroepen.nl


Organisatie Type
Veteranen en dienstslachtoffers


Doelstelling of kernactiviteit:
De vereniging heeft als doel de materiële en immateriële belangenbehartiging van de commando veteranen en postactieven. De vereniging is randvoorwaardelijk bij de organisatie van sociale activiteiten zoals reünies en coördineert zo nodig de inzet van gecertificeerde veteranen helpers. De vereniging werkt nauw samen met het KCT en de Commandostichting.


Belangrijkste doelgroepen:
Alle commando veteranen en hun relaties ongeacht of nog in actieve dienst of postactief


Soorten diensten of activiteiten:
Belangenbehartiging, informatieverstrekking, saamhorigheidsactiviteiten, reünies, sociale activiteiten, herdenken en ondersteuning bij de verwerking of hantering van psychosociale en psychische klachten na een ingrijpende gebeurtenis of de gevolgen daarvan.


Contactpersonen:
Commandostichting
E-mail: veteranen@korpscommandotroepen.nl
Nuldelijnsondersteuning
E-mail: veteranenhulp@korpscommandotroepen.nl
Telefoonnummer: 06-57136191