HomeVeteranen centrum De Oude Stomp Alphen a/d Rijn › Activiteitencentrum De Oude Stomp
Zoom:

Activiteitencentrum De Oude Stomp

Doel:

De Oude Stomp’ is een activiteitencentrum voor veteranen, actief dienende militairen en hun thuisfront, met name voor Alphen aan den Rijn en de regio Zuid-Holland. Maar…natuurlijk is elke veteraan welkom in ons centrum!Meer informatie:
 


Werkwijze:

Om onze doelstelling ten uitvoer te brengen organiseren wij de volgende activiteiten:

Regelmatig terugkerende activiteitenDagbestedingsprogramma voor PTSSers.
Contactpunt Nuldelijns hulpverlening
Nazorg aan veteranen/politie/brandweer
Partnergroep veteranen
Voorlichtingsfunctie burgerij
Incidentele activiteitenKerstlunch
BBQ’s (periodiek)
Open Dag
Deelname Oldtimerdag Alphen aan den Rijn
Deelname NL Doet (Onderhoud infra VOC)
Voorlichting aan scholen
Participatie dodenherdenking
Participatie 5 mei-viering
Participatie Veteranendag (en) Alphen aan den Rijn e.o.
Participatie Wall of HonourContactpersoon:
Naam: De Oude Stomp
E-mail: info@deoudestomp.nl


Doelgroep


- Veteranen
- vanaf 18 jaarGegevens ingevoerd: 11-2-2013 14:26:29
Laatste wijziging: 21-1-2020 19:58:52

Veteranen centrum De Oude Stomp Alphen a/d Rijn

Bezoekadres:
Louis Pasteurweg 7
Alphen aan de Rijn

Postadres:
Louis Pasteurweg 7
2408 AH Alphen aan de Rijn

Telefoonnummer: 0172-785991

E-mailadres: info@deoudestomp.nl

Website: www.deoudestomp.com


Route / kaart:


Doelstelling of kernactiviteit:
De Oude Stomp’ is een activiteitencentrum voor veteranen, actief dienende militairen en hun thuisfront, met name voor Alphen aan den Rijn en de regio Zuid-Holland. Dit veteranenontmoetingscentrum is aangesloten bij de samenwerkende Veteranenontmoetingscentra (V.O.C.) en voldoet daarmee aan de afspraken en normering op het gebied van onder meer beschikbaarheid, kwaliteit, opleidingen, klachtenreglement etc. De samenwerkende V.O.C. hebben duidelijke afspraken over het bieden van nuldelijnsondersteuning en doorverwijzing naar de professionele hulp, en zijn verbonden met het Veteraneninstituut, het Veteranenloket als toegangspoort naar de professionele zorg en het veteranen Platform als belangenbehartiger van alle veteranen. Dit V.O.C. is er voor veteraan en het thuisfront, overige bezoekers zijn echter ook meer dan welkom. Voor meer informatie zie www.veteranenontmoetingscentra.nl

Belangrijkste doelgroepen:
Maar natuurlijk is elke veteraan welkom in ons centrum! Ook die van de politie en brandweer.

Soorten diensten of activiteiten:
Om bij te praten met andere veteranen, om aan zijn/haar auto te sleutelen of om te bezig te zijn met andere vormen van ‘handenarbeid’, zoals beeldhouwen of modelbouw. Wij hebben een huiskamer, een hobbyruimte en een vergaderzaal. Wij willen een steuntje in de rug zijn waar wenselijk. Wij zijn graag de schouder en het luisterend oor voor de ‘maten’ en hun thuisfront.


Contactpersoon:
De Oude Stomp
E-mail: info@deoudestomp.nl